Gå til hovedindhold

Gefion Gymnasiums 2025-strategi

Dimission 2022. Rotunden set oppe fra med stundeter siddende på stole i stueetagen og etagerne fyldt op af mennesker.. Foto Dansk Skolefoto

Foto: Dansk Skolefoto

Gefion Gymnasium er bygget på værdigrundlaget videnskab, partnerskab, fællesskab og arbejder ud fra tre ambitioner på at styrke elevernes, medarbejdernes og skolens udvikling.

Værdigrundlaget og ambitionerne var afsættet, da skolens bestyrelse i 2019 igangsatte en bredt inddragende proces for at formulere en strategi for Gefion 2025.

Bestyrelse, lærere, teknisk-administrative medarbejder og ikke mindst elevrådsbestyrelsen bidrog til strategien ved et indledende strategiseminar, som i 2022 er blevet fulgt op af et midtvejs-seminar for at tage temperaturen på strategien og justere den efter behov.

Vi forpligter os

Strategien er skabt med bevidstheden om, at vi uddanner vores studenter til en uforudsigelig og usikker fremtid. Vi må derfor mere end nogensinde have til opgave at skabe et solidt fundament af grundlæggende viden og kompetencer, der er nødvendige uanset udviklingen.

Gymnasiet skal være et støttende og trygt udviklingsrum, som med klare rammer giver den unge en modvægt til usikkerheden og gennem positive forventninger og krav sætter den unge i stand til at uddanne sig, tage del i og præge sit liv og sine omgivelser, tro på at kunne gøre en forskel og leve et godt liv.

I Gefion Gymnasiums 2025-strategi forpligter vi os på denne opgave.

En student fra Gefion skal forlade skolen med en tro på sig selv og sine muligheder for at præge sin verden. Gefionstudenten har fået en indre, egen stemme med, der med lige dele støtte og positiv forventning siger Du kan godt!

Skolens strategi definerer en række mål for eleverne og skolen inden for fire spor:

  • Digitalisering
  • STEM og karriere
  • Sprog i sammenhæng
  • Dannelse i verden

Læs strategien i sin helhed her.

Hvordan bliver strategi til virkelighed – også i 3. modul en helt almindelig torsdag?

For at gøre strategien til et værktøj, vi bruger i hverdagen, laver vi en udviklingskontrakt for hvert skoleår. Alle lærerteams og faggrupper har inden da meldt ind, hvilke initiativer inden for strategiens spor, de vil arbejde med i det kommende år.

Hvis en studieretnings lærerteam f.eks. har konstateret, at deres elever trænger til at blive bedre til digital dannelse, kan teamet formulere et projekt for at sikre dette, og der afsættes ressourcer til at gennemføre projektet.

Udviklingskontrakten er dermed en fælles plan for skoleåret, som både har strategisk retning og plads til ideer og ønsker fra teams og grupper på skolen.

Udviklingskontrakten evalueres årligt, og det gøres op, hvor langt skolen er i forhold til strategiens mål.