Gå til hovedindhold

De tre elevkompetencer

Elever der spiser i caféen på Gefion Gymnasium

Gefion Gymnasium har studieretninger, partnerskaber og netværk, der understøtter den enkelte elevs arbejde med at blive studiekompetent, interkulturelt kompetent og demokratisk kompetent.

Studiekompetence
Studiekompetencen skal sikre, at eleverne lærer at lære, dvs. at de alle udvikler en bredt kvalificerende studiekompetence.

Når de er studenter, skal de kunne

 • bruge faglige begreber i alle fag og på alle niveauer
 • formulere sig mundtlig og skriftligt på dansk, tilpasset målgruppe og opgave, og kunne kommunikere på flere fremmedsprog
 • anvende videnskabelige metoder
 • tænke abstrakt, dvs. gå fra det konkrete til det almene
 • indgå både konstruktivt og kritisk i forskelligartede faglige og flerfaglige sammenhænge
 • se kritisk på deres egen viden og kompetencer og på egne arbejdsmetoder og samspil med andre
 • tage initiativ og være aktive, innovative og kreative inden for de givne rammer – og nogle gange på tværs af dem

 

Vi lægger stor vægt på vejledning af eleverne gennem gymnasieforløbet, så elevernes valg af studieretning ved afslutningen af grundforløbet og elevernes valg af fag og niveauer senere i gymnasieforløbet bliver så kvalificeret som muligt. Derved søger vi at sikre, at eleverne bliver studenter med en eksamen, der kvalificerer dem til deres ønsker om videre uddannelse.

Interkulturel kompetence
Interkulturel kompetence skal sikre, at eleverne lærer at færdes i ind- og udland og lærer at deltage i udviklingen af Danmark, Europa og den øvrige verden. Dette sker gennem:

 • prioritering af europæiske og globale emner i undervisningen
 • træning af sprogfærdigheder, skriftligt og mundtligt, i engelsk og andre fremmedsprog
 • arbejde med kulturmøder i praksis lokalt, nationalt og internationalt, virtuelt og fysisk
 • deltagelse i internationale samarbejder og netværk, bl.a. Model European Parliament, Model United Nations og Unesco-samarbejde
 • udveksling med skoler i udlandet, ophold på sprogskoler i udlandet og studierejser til Europa og den øvrige verden

Demokratisk kompetence
Demokratisk kompetence indebærer, at eleverne lærer at indgå i og øve indflydelse på de mange fællesskaber der findes i og uden for skolen

 • i undervisningen, hvor vi lægger vægt på elevinddragelse og elevindflydelse
 • i skoledemokratiet, der træner og bakker op om elevernes deltagelse i alle aspekter af skolens liv, herunder i grupper og udvalg, og giver mulighed for elevstyrede aktiviteter og rum. Grupper og udvalg arbejder bl.a. med musik, IT, skoleblad, idræt, film og medier, afholdelse af quizzer, caféer og fester
 • i det omgivende samfund