Gå til hovedindhold

Eksamener og prøver

Elever sidder i rækker til eksamen i en stor sal

I løbet af dine tre år på Gefion, skal du til en række eksamener og prøver for at fuldføre din stx-uddannelse.

Nogle vil give karakterer, der kommer til at stå på dit studenterbevis; andre vil være prøver, der giver dig et indtryk af dit faglige niveau uden at figurere på eksamensbeviset.

Regler og love

Regelgrundlaget for eksamener og prøver i gymnasiet er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen er suppleret med reglerne om almindelig orden og samvær, der er beskrevet i vores Studie- og Ordensregler.

Endelig gælder også de instrukser, der udleveres til alle elever i forbindelse med prøver og eksamen. Her er det altid elevens ansvar, at sørge for at gemme data og at pc/mac/tablets virker, hvis eleven ønsker at bruge en sådan til en eksamen/prøve.

På Gefion Gymnasium gælder reglerne også under de interne eksamenslignende prøver: AP- og NV-prøver, dansk-historie-opgaven i 1. g, studieretningsopgaven i 2. g, årsprøver og terminsprøver.

Særlige prøvevilkår

Som beskrevet i eksamensbekendtgørelsen, gælder der særlige prøvevilkår for elever, der er ordblinde og i lignende tilfælde.

Hvorvidt en elev skal aflægge prøve eller eksamen under særlige prøvevilkår, vil altid afhænge af en individuel vurdering. Det vil også altid være en studievejleder, der visiterer elever til særlige prøvevilkår.