Gå til hovedindhold

Optagelse

I denne video kan du få gode råd til ansøgningsprocessen og blive klogere på, hvordan pladserne fordeles, når du har sendt din ansøgning afsted. Du kan også læse mere om reglerne for elevfordeling her.

Der kan være mange spørgsmål, der rejser sig, når du skal til at søge om optagelse på et gymnasium. Her på siden har vi beskrevet optagelsesprocessen. Og herunder svarer vi på de oftest stillede spørgsmål.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular.

Herunder får du svar på følgende punkter:

Er du erklæret uddannelsesparat og opfylder karakterkravet?

For at kunne vurderes uddannelsesparat til gymnasiet, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du sigte efter at opfylde følgende:

  • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Du skal derudover opfylde de øvrige adgangskrav vedr. aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, undervisning i 2. fremmedsprog mv. Se de samlede adgangskrav samt informationsmateriale på Undervisningsministeriets hjemmeside eller på Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019.

Søger du fra en karakter- og/eller prøvefri skole indkaldes du altid til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat.

Hvis du ikke søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat (se nedenfor).

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat?

Hvis du har søgt Gefion Gymnasium som første prioritet, og du ikke opfylder kravene til optagelse på stx-uddannelsen, indkaldes du til en skriftlig optagelsesprøve onsdag 28. den april 2021, fredag den 18. juni 2021 eller eventuelt mandag den 28. juni 2021. Der afholdes evt. (syge)optagelsesprøve tirsdag den 3. august 2021.

Den skriftlige prøve efterfølges af en samtale.

Den skriftlige prøve afholdes på Gefion Gymnasium og varer i år 3 timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik og engelsk.

Undervisningsministeriet lægger vejledende eksempler på optagelsesprøven ud på deres hjemmeside. De er tilgængelige på uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven. Her kan du også finde relevant information om optagelsesprøven.

Softwarekrav: VIGTIGT: Opgavesættet til optagelsesprøven kan kun åbnes og besvares i Google Chrome-browser. Husk at opdatere Google Chrome-browseren til nyeste version inden prøven.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til gymnasiet, men opnår mindst 6.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen, opfylder du karakterkravet og erklæres uddannelsesparat. Husk dog, at de øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Vi sender kvitteringsbrev til elevansøgere i marts 2021.

Vi sender besked til alle, der har søgt om optagelse på Gefion som førsteprioritet, og vi sender både til ansøger og til værger.

Dernæst modtager du besked om, hvilket gymnasium der er reserveret plads til dig på. Vi sender foreløbig pladsbrev til elevansøgere i slutningen af april 2021. Vi sender besked til alle, der har søgt om optagelse på Gefion som førsteprioritet, og vi sender både til ansøger og til værger.

Reservationen sker under forudsætning af, at du erklæres uddannelsesparat eller består adgangsprøven i juni eller opnår mindst 6,0 i gennemsnit ved de lovbundne prøver til folkeskolens afgangsprøve.

Slutteligt modtager elever, der har fået reserveret en plads på Gefion Gymnasium, en besked om de kan optages, hvis de opfylder optagelseskravene. Vi sender optagelsesbrev til elevansøgere primo uge 26. Vi sender både til ansøger og til værger.

Alle breve sendes til ansøger og værgers e-Boks.

Hvad sker der, hvis du ikke kommer ind på Gefion?

Hvis der ikke reserveres plads til dig på Gefion, er der blevet reserveret plads på et andet gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse.

Hvis du stadig gerne vil gå på Gefion kan du få din sag genbehandlet (se herunder)

Uanset hvad du gør, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på for ikke at risikere at stå uden plads efter sommerferien.

Genbehandling af din sag

Er du ikke kommet ind på Gefion, kan du muligvis få din sag revurderet. Sammen med det brev, du modtog om afslag på reservation af plads, modtog du også en vejledning til, hvordan du får din sag genbehandlet. Det er Fordelingsudvalget for Københavns Centrum, der står for genbehandling af sager, ikke Gefion.

Ventelisterne eksisterer ikke længere

Som følge af den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af den 10. juni 2021 kommer der nye regler for ventelister fra udgangen af 2021, hvorefter nuværende og fremtidige ventelister på gymnasierne afskaffes.

Gymnasierne er allerede fra efteråret 2021 blevet opfordret til at stoppe med at bruge ventelister. Gymnasieskift kan herefter kun ske i ekstraordinære situationer, f.eks. hvis man flytter eller ved massive problemer med trivsel.

Begge tilfælde kræver selvfølgelig, at der en ledig plads på det gymnasium, man ønsker at skifte til. Ved trivselsproblemer kan overflytning kun ske efter aftale med det gymnasium, man går på lige nu. I disse tilfælde henviser vi til, at man kontakter ledelsen på det gymnasium, som man går på nu og beder dem kontakte os.

 

Fik du ikke svar?

Hvis du er i tvivl eller har nogen spørgsmål, kan du altid kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular.