Gå til hovedindhold

Optagelse

Grupper af elever der sidder på gulvet omkring en bærbar computer

Der kan være mange spørgsmål, der rejser sig, når du skal til at søge om optagelse på et gymnasium. Her på siden har vi beskrevet optagelsesprocessen. Og herunder svarer vi på de oftest stillede spørgsmål.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular.

Herunder får du svar på følgende punkter:

Er du erklæret uddannelsesparat og opfylder karakterkravet?

For at kunne vurderes uddannelsesparat til gymnasiet, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du sigte efter at opfylde følgende:

  • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Du skal derudover opfylde de øvrige adgangskrav vedr. aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, undervisning i 2. fremmedsprog mv. Se de samlede adgangskrav samt informationsmateriale på Undervisningsministeriets hjemmeside eller på Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019.

Søger du fra en karakter- og/eller prøvefri skole indkaldes du altid til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat.

Hvis du ikke søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat (se nedenfor).

Er du vurderet ikke uddannelsesparat?

Hvis du har søgt Gefion Gymnasium som første prioritet og ikke vurderes uddannelsesparat til gymnasiet, indkaldes du til en skriftlig optagelsesprøve mandag den 22. juni 2020 kl. 10-14. Den skriftlige prøve efterfølges af en samtale. Desuden kan der eventuelt være prøve tirsdag den 4. august 2020 (fortrinsvis sygeprøve).

Den skriftlige prøve afholdes på Gefion Gymnasium og varer fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Undervisningsministeriet lægger to vejledende eksempler på optagelsesprøven ud på deres hjemmeside. De er tilgængelige på uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse.

Undervisningsministeriets erfaringer fra optagelsesprøven 14. juni 2019 viste, at enkelte ansøgere havde tekniske problemer. Derfor henviser UVM til softwarekravene, som findes her: uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven. Undervisningsministeriet anbefaler desuden Google Chrome og Mozilla Firefox som browser til afvikling af prøven og fraråder at benytte Microsoft Edge og Internet Explorer.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til gymnasiet, men opnår mindst 6.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen, opfylder du karakterkravet og erklæres uddannelsesparat. Husk dog, at de øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Vi sender kvitteringsbrev til elevansøgere onsdag den 18. marts 2020.

Vi sender besked til alle, der har søgt om optagelse på Gefion som førsteprioritet, og vi sender både til ansøger og til værger.

Dernæst modtager du besked om, hvilket gymnasium der er reserveret plads til dig på. Vi sender foreløbig pladsbrev til elevansøgere torsdag den 30. april 2020. Vi sender besked til alle, der har søgt om optagelse på Gefion som førsteprioritet, og vi sender både til ansøger og til værger.

Reservationen sker under forudsætning af, at du erklæres uddannelsesparat eller består adgangsprøven i juni eller opnår mindst 6,0 i gennemsnit ved de lovbundne prøver til folkeskolens afgangsprøve.

Slutteligt modtager elever, der har fået reserveret en plads på Gefion Gymnasium, en besked om de kan optages, hvis de opfylder optagelseskravene. Vi sender optagelsesbrev til elevansøgere primo uge 27. Vi sender både til ansøger og til værger.

Alle breve sendes til ansøger og værgers e-Boks.

Hvad sker der, hvis du ikke kommer ind på Gefion?

Hvis der ikke reserveres plads til dig på Gefion, er der blevet reserveret plads på et andet gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse.

Hvis du stadig gerne vil gå på Gefion kan du få din sag genbehandlet (se herunder)

Uanset hvad du gør, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på for ikke at risikere at stå uden plads efter sommerferien.

Genbehandling af din sag

Er du ikke kommet ind på Gefion, kan du muligvis få din sag revurderet. Sammen med det brev, du modtog om afslag på reservation af plads, modtog du også en vejledning til, hvordan du får din sag genbehandlet. Det er Fordelingsudvalget for Københavns Centrum, der står for genbehandling af sager, ikke Gefion.

Ventelister til 1. g 2. g og 3. g

Vil du på ventelisten for elever, der ønsker at gå på Gefion i 2. g eller 3. g efter sommerferien, skal du skrive dig op her:

Venteliste 1.g

Venteliste 2.g

Venteliste 3.g

Fik du ikke svar?

Du kan altid kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular.