Gå til hovedindhold

Optagelse

Video: ug.dk.

Der kan være mange spørgsmål, der rejser sig, når du skal til at søge om optagelse på et gymnasium. Her på siden har vi beskrevet optagelsesprocessen. Og herunder svarer vi på de oftest stillede spørgsmål.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular. Du kan også læse videre om elevfordeling hos Region Hovedstaden her.

Herunder får du svar på følgende punkter:

Tidslinje for optag 2024

15. januar 2024 – optagelse.dk åbner for ansøgninger

BEMÆRK – Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk, skal du ikke vælge et kunstnerisk fag, da de kunstneriske fag på Gefion Gymnasium ikke er en del af grundforløbet – du skal blot klikke ”Næste”.

1. marts 2024 – Frist for rettidig ansøgning.

Senest 8. maj 2024 – Du modtager besked om pladsreservation.

Ultimo juni 2024 – Du modtager besked om endelig optagelse.

Er du erklæret uddannelsesparat og opfylder karakterkravet?

For at kunne vurderes uddannelsesparat til gymnasiet, hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du:
  • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Du skal derudover opfylde de øvrige adgangskrav vedr. aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, undervisning i 2. fremmedsprog mv. Se de samlede adgangskrav samt informationsmateriale på Undervisningsministeriets hjemmeside eller på Optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019.

Søger du fra en karakter- og/eller prøvefri skole indkaldes du altid til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre om du er uddannelsesparat.

Er du vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser?

Hvis du har søgt Gefion Gymnasium som første prioritet, og du ikke opfylder kravene til optagelse på stx-uddannelsen, indkaldes du til en skriftlig optagelsesprøve.

Datoer for optagelse til skoleåret 2024-2025

1. optagelsesprøve: onsdag den 24. april 2024 (kl. 10.00 – 14.00)
2. optagelsesprøve: fredag den 14. juni 2024 (kl. 10.00 – 14.00)
3. optagelsesprøve: mandag den 1. juli 2024 (kl. 10.00 – 14.00)
4. optagelsesprøve: tirsdag den 6. august 2024 (kl. 10.00 – 14.00)
5. optagelsesprøve: mandag den 26. august 2024 (kl. 10.00 – 14.00)

Den skriftlige prøve efterfølges af en samtale.

Den skriftlige prøve afholdes på Gefion Gymnasium og varer i år fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Undervisningsministeriet lægger vejledende eksempler på optagelsesprøven ud på deres hjemmeside. De er tilgængelige på uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven. Her kan du også finde relevant information om optagelsesprøven.

Softwarekrav: VIGTIGT: Opgavesættet til optagelsesprøven kan kun åbnes og besvares i Google Chrome-browser. Husk at opdatere Google Chrome-browseren til nyeste version inden prøven.

Hvis du er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, men opnår mindst 6.0 i gennemsnit af de bundne prøvefag til folkeskolens afgangseksamen, opfylder du karakterkravet og erklæres uddannelsesparat. Husk dog, at de øvrige adgangskrav også skal være opfyldt.

Individuel kompetencevurdering

Ved henvendelser om individuel kompetencevurdering følger vi de relevante bekendtgørelser.

Du kan læse mere om individuel kompetencevurdering i Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser.

Ventelisterne eksisterer ikke længere

Som følge af den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af den 10. juni 2021 kommer der nye regler for ventelister fra udgangen af 2021, hvorefter nuværende og fremtidige ventelister på gymnasierne afskaffes.

Gymnasierne er allerede fra efteråret 2021 blevet opfordret til at stoppe med at bruge ventelister. Gymnasieskift kan herefter kun ske i ekstraordinære situationer, f.eks. hvis man flytter eller ved massive problemer med trivsel.

Begge tilfælde kræver selvfølgelig, at der en ledig plads på det gymnasium, man ønsker at skifte til. Ved trivselsproblemer kan overflytning kun ske efter aftale med det gymnasium, man går på lige nu. I disse tilfælde henviser vi til, at man kontakter ledelsen på det gymnasium, som man går på nu og beder dem kontakte os.

Fik du ikke svar?

Hvis du er i tvivl eller har nogen spørgsmål, kan du altid kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular.