Gå til hovedindhold

Elev

Elever på terrasse

Velkommen til elevsiden for Gefionitter! 

På denne side kan du læse mere om hvad vi er for et gymnasium og hvilke kerneværdier vi forsøger at efterleve. Du kan også klikke videre ind på siden, og blandt andet finde mere om studieretninger, opgaveskrivning eller Gefions historie. 

 

På Gefion Gymnasium er vi cirka 1250 elever, der fordeler sig på 45 klasser på tværs af mange studieretninger og interesser. Vi vægter faglihed og samvær meget højt og tilrettelægger vores gymnasium med fokus på, at favne bredt og kunne imødekomme alles ønsker om fag og skolegang. 

 

Elevernes trivsel vægtes meget højt og løbende bliver dette italesat blandt lærere og ledelse, da vi ønsker konstant at vedligeholde og forbedre den gode elevtrivsel, som vi har. Vi sætter elevdemokratiet højt og værdsætter ethvert input fra eleverne, der kunne have positiv effekt på trivslen. Så tøv ikke med at videregive dine tiltag og tanker!