Gå til hovedindhold

Organisationsdiagram

 

Klik for større billede.

På Gefion står læring i centrum. I undervisningen, vores hverdag og alt, hvad vi foretager os. Læring står derfor også i centrum i vores organisationsdiagram.

Det skal læses fra inderste cirkel og udefter, hvor læring og skole er organiseret i tre fakulteter:

– det naturvidenskabelige fakultet
– det samfundsvidenskabelige fakultet
– det humanistiske fakultet

Hvert fakultet består af 4-6 studieretninger med hver sin studieretningsleder, en række teamlærere, en koordinator for hver af skolens indsatsområder og en uddannelsesleder. Fakultetet drøfter sine opgaver i fakultetsrådet.

Den strategiske ledelse af Gefion Gymnasium er bestyrelsens kerneopgave i dialog med rektor. Ansvaret for den daglige ledelse ligger hos rektor, vicerektor og uddannelseslederne i dialog med skolens råd og udvalg.