Gå til hovedindhold

Uddannelsen

Lærer taler med to elever

Gymnasieforløbet

Gymnasieuddannelsen (også kaldet stx) strækker sig over tre år. De første tre måneder kaldes grundforløbet. Det udgør en introduktion til gymnasiet, fagene og arbejdsmetoderne. En del af undervisningen omfatter almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, som afsluttes med prøver i grundforløbet.

Gefion udbyder studieretninger og valgfag, der giver hver enkelt elev mulighed for at vælge fag efter lyst og forudsætninger. En studieretning består af to eller tre fag, og ved siden af disse er en række obligatoriske fag og valgfag.

Du kan læse mere om gymnasiet, obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag på Undervisningsministeriets hjemmeside. Du kan også orientere dig i vores studieretninger her på siden under studieretninger.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Vores pædagogiske udgangspunkt og praksis er baserede på vores værdier og strategi og de love og bekendtgørelser, der vedrører stx-uddannelsen.

Gefions elever er organiseret i klasser. Til hver enkelt klasse er knyttet et team af to af klassens lærere, der fungerer som teamkoordinatorer og varetager opgaver omkring klassens samlede forløb, klasseledelse og også elevernes trivsel.

For at styrke arbejdet om den enkelte klasse er de fleste af klassens øvrige lærere tilknyttet teamet. På den måde kan lærerne arbejde målrettet om fælles mål for progression og have opmærksomhed på evt. problemstilling i den konkrete klasse. I teamsamarbejdet behandler og diskuterer lærerne løbende arbejdsformer,  trivsel, klasserumskultur og problemstillinger omkring eleverne.

Centrale elementer i undervisningen er også lærerens metodefrihed og ikke mindst en elevinddragelse i såvel den enkelte lektion som i emnevalg indenfor rammerne af læreplanerne. I det daglige arbejder forener læreren teori og praksis som reflekterende praktiker.

For løbende at forbedre og justere undervisningen evaluerer vi undervisningen i klasserne, mundtligt, skriftligt via spørgeskemaer og ved elevtrivselsundersøgelsen en gang om året.

Ledelsen deltager derudover i en undervisningstime i forbindelse med lærernes MUS-samtale. Herefter fortsætter dialogen om den fremadrettede medarbejderudvikling.

Studieplaner mm.

Studieplanen viser undervisningens rammer, emner og indhold i såvel de særfaglige som flerfaglige forløb. Du kan finde studieplanerne for de enkelte fag på Lectio. Klik på det hold, du ønsker at se studieplanen for, og vælg dernæst ‘Studieplan’.

Udgifter i løbet af uddannelsen

I løbet af stx-uddannelsen skal du selv stå for visse udgifter. Læs nærmere her.

Efter gymnasiet

Med et studenterbevis i hånden har du et bredt udvalg af korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, du kan læse videre på. Du kan nemt få overblik over, hvilke fag og niveauer de forskellige uddannelser efter gymnasiet kræver på ug.dk/adgangskortet. Og på ug.dk/retningsviseren kan du søge efter uddannelser ud fra dine interesser.