Gå til hovedindhold

Sprog2 – Spansk A, Engelsk A, Latin C

Med både spansk og engelsk på højt niveau får du direkte adgang til lande over hele verden med vidt forskellige kulturer og samfundsforhold. I studieretningsfagene spansk og engelsk kommer du til at beherske to sprog på et niveau, så du kan kommunikere præcist og korrekt om både dagligdags og faglige emner.

Latin forstærker din grundlæggende viden om sprog og kultur og støtter din indlæring og forståelse af spansk og engelsk, både i forhold til kulturforståelse og grammatik. Din viden om ordforråd og grammatik udnytter du på tværs af de tre sprog i en forståelse af andre landes kulturelle normer.

I Engelsk A vil der blive arbejdet intensivt med skriftlig og mundtlig formidling med henblik på at beherske et engelsk, som viser en høj grad af sproglig korrekthed, variation i ordforråd samt sammenhæng. Med andre ord vil du komme til at kunne beherske det engelske sprog på et akademisk niveau.

På studiebesøg og studierejser får du afprøvet dine sproglige evner og din kulturelle viden. Studieturen i 2. g går til Malaga i Sydspanien med privat indkvartering hos spanske familier og undervisning på sprogskole

Du kommer bl.a. til at arbejde med

 ●  Stormagter. Hvilken rolle har Romerriget, Spanien, England og USA spillet i Europas og verdens historie?

 ●  Kulturmøder – fra antikkens Rom til Europa, Latinamerika og USA i dag

 ●  Globale og internationale problemstillinger, fx klima, flygtninge og de menneskelige konsekvenser af globalisering

 ●  Spanien og Latinamerika: sprog, kultur, politik og samfund

 ●  Engelsk og amerikansk sprog, kultur, politik og samfund

 ●  Minoriteters rettigheder og muligheder

 ●  Shakespeares værker

 

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Skema der viser fag for SP2
Klik for større skema

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.