SA1 - Samfundsfag A, Matematik A

På denne studieretning kan du være med til at modellere og forstå samfundsudviklingen ud fra en indgående viden om matematisk modellering og samfundsfaglig viden om prioritering af knappe ressourcer.

Studieretningen vil sætte dig i stand til at arbejde systematisk og kritisk med de data, der ligger til grund for økonomiske og politiske beslutninger og finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger som ulighed og økonomisk krise. I studieretningen kommer du til at arbejde med blandt andet politik, økonomi og sociologi, lave matematiske beregninger, statistikker og hypotesetest og lære at forholde dig kritisk til dem. Studierejsen vil typisk gå til Barcelona eller London.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Hvilke data ligger der til grund for politiske beslutninger og vælgeradfærd – hvorfor blev Donald Trump valgt?
  • Kvalitative og kvantitative undersøgelser og analyser. 
  • Hvordan opstod finanskrisen omkring 2008, og hvilke konsekvenser har den fået?
  • Hvordan kan vi forstå menneskets adfærd i det senmoderne samfund ud fra en sociologisk analyse af individernes valg og en matematisk analyse af spørgeskemaundersøgelser. Hvorfor kører mange fx i biler, der forurener?
  • Hvorfor er danskerne et af de lykkeligste folk i verden? Kan man måle lykke?

  

Læs mere om hvilke videregående uddannelser netop denne studieretning giver dig adgang til på ug.dk/vaerktoej/adgangskortet.