SA2 - Samfundsfag A, Engelsk A

Her kommer du til at analysere sammenhænge mellem medier, kultur og samfund og får en teoretisk forståelse af det enkelte individs rolle i forhold til fællesskabet. Hovedvægten bliver lagt på engelsksprogede områder som Storbritannien og USA (og i en af klasserne på Indien).

I studieretningsfagene arbejder vi med engelsk-amerikansk sprog, litterære værker og medier samt politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder, såvel systematisk som problemorienteret. Desuden deltager vi i brobygningsaktiviteter med videregående uddannelser og en studierejse til en destination i den engelsksprogede verden, fx London, New York, Edinburgh eller Indien (bemærk: Vi planlægger at oprette flere af disse studieretningsklasser. Angiv i notefeltet i din ansøgning, om du ønsker at gå i klassen med Indien som rejsemål).

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • global kommunikation 
  • international politik
  • ulighed og fattigdom
  • demokrati

I denne studieretning får du mulighed for at blive en af de elever, der repræsenterer Gefion i forskellige ungdomsparlamenter (læs mere side XX).

NB: Vi planlægger at oprette flere af disse studieretningsklasser, og vi arbejder på, at studierejsen går til Indien i den ene klasse. Angiv i din ansøgning på optagelse.dk, om du ønsker at gå i klassen med Indien som rejsemål.


Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på
ug.dk/vaerktoej/adgangskortet.