NV6 - Biologi A, Kemi B

Her får du viden om kroppen og det omgivende miljø, så du bliver i stand til ikke blot at forstå, men også bidrage kvalificeret til debatten om befolkningens sundhed, de globale miljømæssige udfordringer mv.

I studieretningsfagene kommer du til at udføre en lang række øvelser og eksperimenter, arbejde med matematiske modeller, fx som redskaber til at beskrive biologiske og kemiske måleresultater, lære at arbejde med moderne biologisk og kemisk udstyr og at forholde dig kritisk til naturvidenskabelig metode. Undervejs tager vi på ekskursioner og studierejser ud i naturen i Danmark og udlandet.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Hvad er sundhed, og hvorfor bliver vi syge?
  • Hvad er livskvalitet?
  • Hvilken betydning har kosten for sundheden?
  • Hvad er energigivende næringsstoffer?
  • Hvordan behandler vi sygdomme, og hvordan fremstilles lægemidler?
  • Hvad sker der med det, du hælder i kloakken?
  • Hvad sker der, når vi brænder plastik af?
  • Hvad kan vi gøre for at mindske CO2-udslip?

 

Læs mere om hvilke videregående uddannelser netop denne studieretning giver dig adgang til på ug.dk/vaerktoej/adgangskortet.