Gå til hovedindhold

Sprog3 – Engelsk A, Italiensk A, Fransk B/Tysk B

Elever på en trappe med flag i hænderne.

Den supersproglige studieretning åbner op til verden med udgangspunkt i sprog og kommunikation. Vi arbejder med kulturforståelse og samfundsindsigt på tværs af Europa og resten af verden. Vi styrker dine evner til at analysere og kommunikere på tre sprog, så du bliver klædt godt på til fremtidens arbejdsmarked, hvor sprogkompetencer og kulturforståelse bliver mere og mere efterspurgt.

Studieretningen består af engelsk på A-niveau og italiensk på A-niveau (begyndersprog) og fransk eller tysk på B-niveau, som du fortsætter fra grundskolen. Med italiensk på A-niveau lærer du italiensk fra bunden, og med enten fransk eller tysk på B-niveau videreudvikler du dine sprogfærdigheder i et af de to fag. Med engelsk på A-niveau vil du kunne søge ind på et væld af engelsksprogede uddannelser. Fx kan du tage en uddannelse inden for international kommunikation og marketing. Det giver jobmuligheder i internationale og danske virksomheder, i EU-organisationer, i internationale hjælpeorganisationer, eller som underviser og forsker i sprog. Studieretningen giver også mulighed for at hæve matematik fra C- til B-niveau.

På vores studierejser vægter vi det personlige møde, så du kan tale med de lokale på deres sprog og opleve landenes kulturer og samfundsforhold tæt på.

Da vi udbyder denne studieretning i skoleåret 2024-2025, har vi endnu ikke elever på studieretningen og derfor ingen video med elevudtalelser endnu.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

●  Den italienske mafias rolle i Italien 
●  Kommunikation på tværs af kulturer
●  Intens træning af ordforråd og samtale på dine sprog
●  Immigration i Frankrig, Tyskland og Italien
●  Amerikansk kultur og hvilken rolle den spiller i dit hverdagsliv
●  Storbritannien efter Brexit

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Prikskema over studieretningen Engelsk A Italiensk A Fransk B/Tysk B

Klik for større skema

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.