OptagelseHvornår får jeg svar på min ansøgning?
Du får en kvitteringsmail via e-boks om, at vi har modtaget din ansøgning, i begyndelsen af marts. 

Midt i maj modtager du ligeledes via e-boks en mail med besked om, hvilket gymnasium du er optaget på. Vi sender besked til alle, der har søgt om optagelse på Gefion som førsteprioritet, og vi sender både til ansøger og til værger.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er erklæret ikke-uddannelsesparat?
Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat og har søgt Gefion som førsteprioritet, er det Gefion, der foretager genvurdering af din uddannelsesparathed. Vi genvurderer på baggrund af din indsendte ansøgning og normalt også på baggrund af en uddannelsesparathedsprøve. Hvis det er relevant, indkalder vi dig til prøven. Uddannelsesparathedsprøverne ligger i marts 2018 læs mere her >>>


Hvad sker der, hvis jeg ikke kommer ind på Gefion?
Vi har desværre et begrænset antal pladser. Hvis du ikke bliver optaget på Gefion, er du blevet optaget på et andet gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse.

Hvis du stadig gerne vil gå på Gefion, har du flere muligheder:

  • Skriv dig på vores venteliste til en plads i 1. g (se herunder)
  • Få din sag genbehandlet (se herunder)

Uanset hvad du gør, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på for ikke at risikere at stå uden plads efter sommerferien. 


Venteliste
Hvis du ikke er kommet ind på Gefion, kan du vælge at skrive dig på ventelisten. Ventelisten er åben, når optagelsesbrevene er blevet sendt ud.

Skriv dig på ventelisten til 1.g


Genbehandling af din sag
Er du ikke kommet ind på Gefion, kan du muligvis få din sag revurderet. Sammen med det brev, du modtog om afslag på optagelse, modtog du også en vejledning til, hvordan du får din sag genbehandlet. Det er Fordelingsudvalget for Københavns Centrum, der står for genbehandling af sager, ikke Gefion. 

Ventelister til 2.g og 3.g
Venteliste for elever, der ønsker at gå på Gefion i 2.g efter sommerferien, åbner mandag i uge 6.

Skriv dig på ventelisten til 2.g

Venteliste for elever, der ønsker at gå på Gefion i 3.g efter sommerferien, åbner ligeledes mandag i uge 6.

Skriv dig på ventelisten til 3.g.

 

Mere info?
Du kan altid kontakte os på telefon 3396 4141 eller via vores kontaktformular.