Gå til hovedindhold

Kunst2 – Samfundsfag A, Engelsk A, Billedkunst A

I denne studieretning tager vi afsæt i kunsten, litteraturen og samfundet. Med særligt fokus på billedkunst og i kombination med engelsk og samfundsfag vil du opbygge kompetencer til at forstå de kulturelle, historiske, politiske og sociologiske strukturer, der kendetegner den verden, vi lever i. Og på den måde via kunsten, sproget og litteraturen få sat vores egen kultur og selvforståelse i et globalt perspektiv.

I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med engelsksproget litteratur og historie og undersøge mennesket og dets kultur, sprog og samfundsforhold. Vi arbejder med, hvordan kunsten sætter politiske emner til debat og ser på, hvordan kunsten forholder sig kritisk til tidens store spørgsmål. Politiske, økonomiske og sociologiske emner undersøges, og på studierejsen til London eller New York får du brugt dine sproglige evner, din samfundsfaglige viden og din kunstforståelse. Vi arbejder både praktisk og teoretisk med maleri, skulptur og arkitektur kombineret med besøg på museer og udstillinger.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Sprogfærdighed, analysefærdighed, kulturkendskab og formidling
  • Etnicitet, integration, byrum og arkitektur, krop og køn i kunst, litteratur og medier
  • At eksperimentere i praksis med visuelle udtryksformer fx tegning, maleri, foto og andre digitale medier
  • Globale og internationale problemstillinger, fx klima, flygtninge og de menneskelige konsekvenser af globalisering

På Statens Museum for Kunst deltager vi i arrangementer og workshops, og du får fri adgang til museet. Du kan hver onsdag deltage i “Unges laboratorier for kunst” med andre unge, kunstformidlere og kunstnere. 

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Skema der viser fag for KU2
Klik for større skema.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.