Gå til hovedindhold

Kunst2 – Samfundsfag A, Engelsk A, Billedkunst A

I denne studieretning tager vi afsæt i billedkunsten, litteraturen, sproget og samfundet. Du vil få opbygget kompetencer til at forstå de kulturelle, historiske, politiske og sociologiske strukturer, der kendetegner den verden, vi lever i. Gennem studieretningsfagene billedkunst, engelsk og samfundsfag får du nuanceret og sat dit syn på egen kultur i globalt perspektiv.

I studieretningen beskæftiger vi os med, hvordan kunsten sætter væsentlige emner til debat og ser på, hvordan kunsten afspejler og forholder sig kritisk undersøgende til tidens store spørgsmål.

I billedkunst arbejder vi både praktisk og teoretisk med maleri, skulptur og arkitektur kombineret med besøg på museer, gallerier og udstillinger. Du kommer til at arbejde med engelsksproget litteratur, kultur, sprog og samfundsforhold, og politiske, økonomiske og sociologiske emner undersøges og debatteres i samfundsfag. På studierejsen får du brugt dine sproglige evner, din kulturelle og samfundsfaglige viden og din kunstforståelse.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

• Sprogfærdighed, analysefærdighed, kulturkendskab og formidling
• Etnicitet, integration, byrum og arkitektur, krop og køn i kunst, litteratur og medier
• At eksperimentere i praksis med visuelle udtryksformer – både klassiske og moderne, fx tegning, maleri, foto og andre digitale medier
• Globale og internationale problemstillinger, fx klimaspørgsmål, flygtninge og de
menneskelige konsekvenser af globalisering

På Statens Museum for Kunst deltager vi i arrangementer og workshops, og du får fri
adgang til museet. Der vil være mulighed for at blive en del af ULK – Unges Laboratorier for Kunst – med andre unge, kunstformidlere og kunstnere.

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Skema der viser fag for KU2
Klik for større skema.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.