Gå til hovedindhold

Livet på Gefion

Traditioner og fælles oplevelser

Gefion er et nyt gymnasium, og alle elever er med til at skabe nye traditioner og tage del i de mange fælles oplevelser. Der er en række tilbud til dig på skolen både i løbet af skoledagen og efter skoletid. Nogle af dem kan opstå spontant efter elevernes ønsker. Det er f.eks. bordfodboldturneringer, quizzer, caféer og meget mere. Andre ligger fast en dag om ugen eller på bestemte aftener.

En anderledes skoledag
Hver tredje uge har vi Gefionsamling for alle elever. Her bliver der givet fælles informationer, og der kan være optræden. Vi har en fælles skovtur, når skolen starter, og juleudvalget sætter gang i julehyggen i december.
Men der er også en række arrangementer for hvert klassetrin:

  • idrætsaktiviteter
  • dansedag
  • fælles undervisningsforløb på tværs af årgangen
  • fælles faglige og kunstneriske oplevelser eller debatter, som sætter fokus på et samfundsrelevant emne.

Disse arrangementer bliver til på initiativ af Gefions elever og lærere.