Gå til hovedindhold

Samf1 – Samfundsfag A, Engelsk A

På denne studieretning kommer du til at arbejde med nogle af vor tids største samfundsfaglige udfordringer. Med udgangspunkt i studieretningsfagene kommer vi til at arbejde med sociale, økonomiske og politiske problemstillinger i engelsksprogede områder som Storbritannien og USA. Elever på denne studieretning bliver gode til at undersøge og sammenligne forskelle og ligheder på tværs af sprog, kultur og politik.

I begge studieretningsfag arbejder vi meget med skriftlig formidling. I samfundsfag A undersøger vi problemstillinger i tekst og tal og begrunder politiske strategier og løsningsforslag på tværs af sociologi, økonomi i Danmark, international politik og EU. I Engelsk A arbejder vi intensivt med at beherske et engelsk, som viser en høj grad af sproglig korrekthed, variation i ordforråd samt sammenhænge indenfor litteratur, kultur og historie i den engelsktalende verden. Begge studieretningsfag er relativt læsetunge, og de skriftlige opgaver kræver en stor tekstproduktion af eleverne.

Klasser i denne studieretning har mulighed for at deltage i Folkemødet på Bornholm og Ungdommens Folkemøde. Der kan også være besøg på Christiansborg samt hos forskere på universiteterne i Aarhus, Aalborg og København.

I denne studieretning får du mulighed for at blive en af de elever, der repræsenterer Gefion i forskellige ungdomsparlamenter, fx Model European Parliament (MEP).

Du kommer fx til at arbejde med

 •  Økonomiske, politiske og sociologiske analyser af tekst- og talmateriale
 •  Klassisk og moderne litteratur, inkl. værker af Shakespeare og andre betydelige engelsksprogede forfattere
 •  Analyse af non-fiction genrer, fx artikler, politiske taler og dokumentarfilm
 •  Diskussion af aktuelle problemstillinger på et fagligt engelsk
 •  Hvilken rolle spiller sociale medier i politik, og hvilken betydning får det for den demokratiske samtale?
 •  Hvilken rolle skal EU spille i den fremtidige forsvars- og klimapolitik?
 •  Hvorfor er USA så splittet et land, og hvorfor vokser uligheden i UK?
 •  Er den danske velfærdsstat rustet til at håndtere endnu en global sundhedskrise?

I denne studieretning får du mulighed for at blive en af de elever, der repræsenterer Gefion i forskellige ungdomsparlamenter, fx Model European Parliament.

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.