En god skolestart rimer ikke på kampdruk og gruppepres

420 nye gefionitter er på vej til at indtage skolen, og vi glæder os meget til at lære dem at kende og følge dem gennem tre år. Velkommen til dem og deres familier – og velkommen tilbage efter ferien til vores ”gamle” gefionitter og deres forældre!

De nye elever og deres mere erfarne kammerater i 2.g og 3.g kommer til at udvikle sig, og de kommer til at udvikle skolen. Det er en stor fornøjelse og et privilegium at følge og præge de unge, og vi gør det hver dag med udgangspunkt i vores mål om at løfte, danne og udvikle hver enkelt elev mest muligt og med vores værdier videnskab – partnerskab – fællesskab som ramme.

Introperioden er vigtig, for at de unge kommer til at føle sig trygge og godt tilpas på skolen, så de kan begynde deres faglige og personlige udvikling på bedste vis. Gode relationer til kammerater og lærere er i centrum, og det er vigtigt for os som skole, at introperioden også viser den nye gefionit, at her er der plads til at være netop den, man er – uden socialt pres og i tolerance og respekt for hinanden. Blandt andet derfor arrangerer Gefion en skovtur til Kongens Have 17. august, hvor de ældre elever og kontaktlærerne for 1.g tager godt imod de nye elever med hygge osv.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at der samtidig findes en ”intro-aktivitet” i Dyrehaven, som skolerne intet har med at gøre. ”Puttefesten” i Dyrehaven, hvor elever fra hele Storkøbenhavn mødes første fredag i skoleåret, er en aktivitet, der for et par år siden kom ud af kontrol. Arrangementet er over de senere år vokset fra en uskyldig fælles elevudflugt til en meget stor arena uden voksne til stede, og hvor alkohol er en vigtig ingrediens. Festen udviklede sig for to år siden til regulær kampdruk, og en elev var tæt på at miste livet.

Jeg vil opfordre forældrene til elever på Gefion til at tage en snak med de unge om eventet, der altså intet har med skolens introaktiviteter at gøre. Gefion holder introfest 25. august, hvor der er både lærere, vagter og ledelse til stede, og hvor vi glæder os til at fejre starten på det nye skoleår med de unge i trygge rammer.

I øvrigt arrangerer skolen i efteråret en aften for forældre, hvor man kan få gode råd og oplysning om unge, alkohol og stoffer. Drugrebels, der også kommer på besøg hos vores nye elever og klæder de unge på til at vælge stofferne fra og få et fornuftigt forhold til alkohol, vil ved forældreaftenen give gode råd og dele erfaringer. Mere information om dette følger.

Lad os i fællesskab tage ansvaret for at få drøftet god adfærd med de unge – både hvad angår alkohol, rygning og godt kammeratskab. Så skal vi på Gefion nok sørge for, at de unge bliver præsenteret for spændende ny viden og undervisning.

Birgitte Vedersø
Rektor