Gå til hovedindhold

Ny evaluering: Flere gymnasieelever får mod på professionsuddannelserne

Elever arbejder med computere

Danmarks Evalueringsinstitut har netop evalueret projektet Faglig bro fra gymnasier til professionsuddannelser – gymnasieeleverne i undersøgelsen har fået dybere viden om professionsuddannelserne, og det har skabt nysgerrighed og mere respekt for professioner som pædagog og sygeplejerske. 

Gefions rektor Thomas Hyldal siger om projektet:

“Faglig Bro-projektet er et virkelig godt projekt. Resultaterne er rigtig fine. Eleverne får gennem deltagelse mere viden om professionsuddannelser, så bredden i deres muligheder for videre uddannelse øges. Det er til gavn for dem og for hele Danmark.”

Gefion har deltaget i det toårige projekt sammen med gymnasierne Frederiksberg Gymnasium, NEXT Sukkertoppen og NEXT Vestskoven. 

For mange gymnasieelever er det nemlig naturligt at søge ind på en universitetsuddannelse efter gymnasiet, bl.a. fordi studenterne ikke har nok viden om uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. 

Samtidig kan de universitetsuddannede gymnasielærere have svært ved at finde koblingen fra undervisningen til professionsuddannelserne.

Syv undervisningsforløb

På baggrund af projektet Faglig bro fra gymnasier til professionsuddannelser, hvor hundredvis af gymnasieelever har deltaget, har Københavns Professionshøjskole nu udviklet syv undervisningsforløb.

De skal synliggøre koblingen mellem gymnasiets fag og professioner som fx pædagog.

Et af de syv undervisningsforløb er eksempelvis “Udvikling hos børn og unge i udsatte positioner” til faget psykologi med kobling til professionerne socialrådgiver, pædagog og lærer.”

Fra august vil de syv undervisningsforløb være tilgængelige for alle gymnasier i Region Hovedstaden.