Gå til hovedindhold

Naturvidenskabeligt grundforløb

Elev står ved siden af skelet og taler

I Naturvidenskabeligt Grundforløb (kaldet NV) bliver du bekendt med flere af de naturvidenskabelige eksperimentelle fag: Biologi, fysik, naturgeografi og kemi.

Det er ikke sikkert, at du i forvejen kender alle fagene, men i løbet af efteråret i 1g vil vi give dig mulighed for at opleve naturvidenskaben. Det sker dels gennem ekskursioner, hvor du både skal iagttage og foretage praktiske undersøgelser, og dels ved laboratoriearbejde, som laves i skolens laboratorier. Der indgår også læsestof i forløbet, men eksperimenterne har en central plads.

Formidling
Gennem udvalgte emner kommer du til at arbejde med de store linier såvel som med det mere detaljerede og konkrete. Begge dele er centrale for forståelsen af naturvidenskabens betydning i samfundet. Undervejs i forløbet arbejdes med skriftlig formidling af det teoretiske og praktiske arbejde. Du kommer til at anvende it til behandling og formidling af dine forsøgsresultater.

Forløbet afsluttes med en individuel opgave, der afleveres elektronisk. Nogle dage senere følges op med en kort samtale om opgaven med to af dine lærere.