Gå til hovedindhold

Praktisk information om idræt på Gefion

Organisering
Vi har ingen idrætsfaciliteter på selve gymnasiet, så næsten al idrætsaktivitet foregår andre steder i byen.
I starten af 1.g skal I være på Østerbro Stadion. Ellers foregår det meste af idrætsundervisningen i Østerbrohuset eller i Nørrebrohallen. Endelig vil svømning kunne foregå på Bellahøj Svømmestadion eller Institut for idræt. I sørger selv for transport til og fra undervisningen. Det sker på cykel eller evt. med eget buskort. Skolen råder over et antal lånecykler, så cykeltransport er klart det mest fleksible.
Uanset transportmåde skal mødetidspunktet overholdes, og ansvaret herfor er jeres eget.
Hvis der er ændringer i idrætsundervisningen, vil de fremgå af Lectio, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit holds aktiviteter.

Fravær og skader
I idræt skal man være omklædt og deltage aktivt. Man skal desuden være iklædt praktisk idrætstøj, dvs. indendørs sportssko samt idrætstøj i Østerbrohuset og Nørrebrohallen, sportssko og tøj, der må blive beskidt til udendørs-aktiviteterne osv. Er disse forhold ikke i orden, får man fravær.

Hvis du har en synlig skade, der helt eller delvist afholder dig fra at deltage i idrætsundervisningen, kan læreren fritage dig i større eller mindre omfang og/eller sætte dig i gang med genoptræningsøvelser.
Ellers gives fritagelse for forskellige aktiviteter kun på grundlag af en lægeattest, der skal afleveres på kontoret. Attesten skal angive årsagen, samt hvor lang tid og i hvilket omfang lægen anbefaler hel eller delvis fritagelse for idræt. I skal selv afholde eventuelle udgifter i forbindelse med en lægeattest.

Fritagelse for idræt vil kun gælde den praktiske del af undervisningen.
I undtagelsestilfælde kan en fuldstændig fritagelse komme på tale, men der skal så evt. læses et andet c-niveau-fag

Mindre skader eller menstruation er ikke fritagelsesgrund, men kan – efter aftale med idrætslæreren – eventuelt give anledning til specielle hensyn i timerne.