Gå til hovedindhold

Græsk

Elever i profil med tavle i baggrunden, hvor der er skrevet ord på græsk

Græsk og latin er Europas ældste sprog. Mange moderne sprog – som spansk, fransk og italiensk – stammer direkte fra dem, og endnu flere sprog – som engelsk, tysk og dansk – er påvirkede af dem. Selvom græsk og latin er gamle sprog, er de stadigvæk spillevende. Herfra kommer de fleste fremmedord, og når vi har brug for nye ord, henter vi dem stadigvæk fra græsk og latin, f.eks. mobiltelefon og computer.

Hvem var de gamle grækere og de gamle romere?
Grækerne og romerne var de første, der for alvor begyndte at tænke over, hvad et menneske er, hvordan verden er opstået, og hvordan et godt og retfærdigt samfund skal indrettes. Alt det – og meget, meget mere om bl.a. sport, bloddryppende gladiatorkampe, krig og kærlighed – skrev de ned på papyrus og pergament, så vi på mirakuløs vis kan læse det i dag.

Hvorfor skal du læse græsk og latin?
Fordi græsk og latin giver dig et password til at forstå dig selv og den verden, du lever i. Fordi de gamle grækere og romere lagde grunden til det demokrati, som vores samfund bygger på. Fordi du bliver god til sprog, både dansk og moderne fremmedsprog. Fordi du kommer til at kende Europas historiske og kulturelle rødder.

Allerede i grundforløbet i 1g møder du latin og græsk.