Gå til hovedindhold

Biologi

Elev der arbejder med et opgavehæfte

Biologi betyder læren om livet, og det er netop det levende, som er det centrale omdrejningspunkt i biologi. Biologi er et fag i rivende udvikling, og dagligt støder vi i medierne på emner som ligger inden for biologiens område, f.eks. bioteknologi, sundhed og miljø. Biologiundervisningen er typisk tilrettelagt, så du får en generel faglig viden inden for fagets hovedemner, men også får mulighed for at beskæftige dig mere indgående med udvalgte aktuelle emner.

Biologi ude og hjemme
Biologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. I det praktiske arbejde indgår eksperimenter, feltundersøgelser og virksomhedsbesøg. På Gefion Gymnasium har vi gode faciliteter til det praktiske arbejde, og skolens centrale placering giver god mulighed for at besøge de store uddannelsesinstitutioner, bl.a. Landbohøjskolen, DTU, August Krogh og Zoologisk Museum.