Gå til hovedindhold

Udgifter i løbet af uddannelsen

Elever på studietur der står foran bygning og venter

I løbet af stx-uddannelsen skal eleverne selv betale visse udgifter. Det drejer sig om hytteturen i 1. g, anskaffelse af pc eller mac, udgifter til ekskursioner, skriveredskaber, papir og lignende. Der er desuden altid mødepligt til de faglige aktiviteter.

Udgifter til studierejse

Studierejsen ligger normalt i 2. g og koster normalt maksimalt 5000 kr. Pengene dækker fly, hotel, transfer, transport, entréer, rejsefond og ansvarsforsikring, men ikke forplejning. Turen kan koste mere, hvis klassen er enige om det, dog max 8500 kr.

At klassen er “enig” vil sige, at højst to elever må melde fra. Fra- og tilmelding til studieturen foregår hemmeligt via brev til forældrene. Eleverne har mulighed for at søge støtte til studierejsen gennem studievejledningen.

Du kan læse mere om Undervisningsministeriets regler om elevernes egenbetaling her >>

Udgifter som selvstuderende

Elever, der pga. fravær er blevet henvist til at aflægge prøve som selvstuderende, skal indbetale et beløb pr. fag for at få lov til at gå til eksamen.

Hvis eleven opnår en samlet studentereksamen tilbagebetales det samlede beløb efterfølgende. De nøjagtige beløb er beskrevet her >>