Gå til hovedindhold

Mediefag

Elever der arbejder bag deres bærbare computere

I mediefag beskæftiger vi os med film, tv, aviser, internet og andre former for massekommunikation. Fokus vil være på de levende billeder, og tilgangen vil være både teoretisk og praktisk.

Teori
I den teoretiske del handler det om mediernes funktion og de enkelte mediers særtræk. Her vil film- og mediehistorien give et overblik over udviklingen fra filmen fødtes i 1895 og til i dag, hvor film blot er en blandt mange udtryksformer. I filmhistorien vil vi dels undersøge de vigtigste filmbevægelse (f.eks.  italiensk neorealisme, fransk nybølge og dogmefilm) og de vigtigste filmgenrer (f.eks. film noir, gysere, komedier og road movies).
Foruden analyser af temaer og argumenter vil vi undersøge stilens betydning og vise, hvordan valget af klipperytme, kameralinse og underlægningsmusik er med til at forme vores forståelse af handlingen. Her vil vi få rig lejlighed til at studere måder at fortælle på, der adskiller sig fra det klassiske filmsprog, som man kender det fra Hollywood og hovedstrømningen inden for dansk film. I analysen vil vi også undersøge fortællestrukturen for at vise, hvordan de enkelte medier og genrer forholder sig til arketypiske måder at skabe fortællinger på.

Undervejs vil vi få lejlighed til at fordybe os i emner efter eget valg. Det kan være alt fra reklamefilm over komedieserier og musikvideoer til kultfilm. De kunne også være studier af instruktører som Alfred Hitchcock, David Lynch og Lars von Trier.

Praksis
I den praktiske del opøves færdigheder i at udtrykke sig visuelt, skabe filmiske fortællinger og dokumentere virkeligheden. Manuskriptskrivning, dramaturgi, kameraarbejde, lydoptagelse, skuespil, interviewteknik og redigering vil være nogle af de områder, man vil få færdigheder i. Undervejs vil vi komme til at lave en række korte film, både fiktion og fakta. På B-niveau laves en større eksamensproduktion midt i 3.g. De bedste af produktionerne vises for hele skolen ved de årlige Gefion Movie Awards.