Gå til hovedindhold

Historie

Elever med paraply foran buste i park i regnvejr

Når du afslutter faget historie i 3.g, er det målet, at du kan:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Arbejdsformer og emner
I historie vil du møde en bred vifte af arbejdsformer, der gradvist i det 3-årige forløb vil stille større krav om selvstændighed og evne til selv at arbejde med historiske problemstillinger. Der arbejdes med en række centrale perioder samt med supplerende stof.

Nogle forløb vil lægge vægt på at skabe overblik, mens hovedsigtet med andre er fordybelse – alle forløb bliver desuden relateret til vores egen samtid. Når du arbejder med Danmarkshistorie vil der være udblik til Verdenshistorien og omvendt, og i alle forløb vil du møde forskellige typer af materiale som f.eks. kildetekster, websider, billeder, film, dokumentarudsendelser, tegneserier, genstande osv.