Gå til hovedindhold

Dansk

Elev der står op i klassen og læser op af en bog

Dansk åbner døren til ordenes og tankernes verden. Ved at læse og skrive, lytte og tale får du en baggrund for at forstå dig selv og din omverden – både den nære og nutidige verden og den globale og historiske. Du skal opleve, analysere, fortolke og se sammenhænge, så du senere kan bearbejde informationer og udtrykke dig ikke blot på en videregående uddannelse, men som demokratisk handlende, nyttig samfundsborger.

Tekst og sprog
I grundforløbet lægger vi vægt på at lære dig den basale tekstlæsning og at sætte teksten ind i en sammenhæng: Historisk, samfundsmæssig, kulturel. Vi arbejder med din sproglige forståelse og din mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed med særligt fokus på argumentation og dokumentation.

I løbet af 1.g får du desuden et samlet kursusforløb i henholdsvis skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed, ligesom fagene dansk og historie samarbejder om et forløb, der skal give dig et grundlæggende historisk overblik. I 2. og 3.g arbejder vi med gradvis mere komplicerede tekster og større skriftlige og mundtlige opgavegenrer.

I 1.g skal du i enten dansk eller historie skrive en projektopgave, og i 3.g kan dansk indgå i dit studieretningsprojekt.