Uddannelsesparathedsprøve 2018

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af deres skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU.

Hører du til denne gruppe elever, og søger du ind på Gefion som din førsteprioritet, er det Gefion, der foretager en genvurdering af din uddannelsesparathed. Vi genvurderer på baggrund af din indsendte ansøgning. Derefter inviterer vi dig muligvis til en uddannelsesparathedsprøve og efterfølgende eventuelt til samtale på Gefion Gymnasium.

I år er prøven skriftlig og finder sted torsdag den 22. marts kl. 10.00-12.00
- men mød op senest kl. 09.30

For ansøgere til Gefion, Rysensteen og Frederiksberg Gymnasium foregår prøven på:

Gefion Gymnasium
Øster Voldgade 10
1350 København K

Til prøven medbringes brev og id
Husk at medbringe det fremsendte brev og pas (eller anden identifikation med billede på).

Prøverne
Vi afholder prøver i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Du har 40 minutter til hvert fag, og du får udleveret opgaver til alle tre fag, når prøven begynder.

Hjælpemidler
Hvis du vil bruge nogen af de nedenstående hjælpemidler, skal du selv medbringe dem.

  • I dansk må du bruge danskordbøger.
  • I engelsk må du bruge engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbøger.
  • I matematik må du bruge lommeregner og/eller beregningsprogram på computer  

Alle opgaver kan skrives i hånden. Du må også gerne benytte en computer, som du selv medbringer. Hvis du selv medbringer en computer, skal du også medbringe et USB-stik, der skal være renset og tomt ved prøvens start. Du skal kunne gemme i Word-format, og du må gerne bruge stavekontrollen på dansk, men ikke på engelsk.

Vi sørger for, at der er printere.

Evt. samtale
Er du en af de elever. der bliver indkaldt til samtale efter prøven, får du besked fra Gefion senest den 4. april. Samtalerne finder sted mandag den 9. og tirsdag den 10. april 2018 på rektorkontoret, Gefion Gymnasium.