Rektors ledelsesberetning 2018

gefion gymnasium ledelsesberetning rektors statusberetning
Skolen opgør hvert år sine resultater i en årsrapport til Undervisningsministeriet, og vores resultater er andet og mere end tal. 

Rektor Birgitte Vedersø gør status over udviklingen på Gefion Gymnasium i Ledelsesberetningen for 2018.

Her kommer hun omkring vores mission og vision - at løfte alle elever, så de bliver så dygtige, de overhovedet kan bl.a. gennem (inter)nationale partnerskaber, gode udviklingsmuligheder og et alsidigt studiemiljø. Rektor kommer også ind på emner som skoleudvikling, elevtrivsel, årets økonomiske resultat og forventningerne til fremtiden.

Du kan læse den fulde beretning her >>