Karaktergivning og feedback i gymnasiet – hvordan gør vi?

Et nyt år er gået i gang, og eleverne er kommet tilbage efter juleferien med fornyet energi. 3.g-eleverne har nu ikke lang tid tilbage og er begyndt at rette fokus mod studentereksamen, i 2.g er man mere end halvvejs, og i 1.g er de nye klasser kommet godt i gang. Det er blevet hverdag, og vi er klar til endnu et godt træk med fokus på elevernes faglige udvikling.

Den mest relevante evaluering
Som eleverne i 2.g og 3.g ved, evaluerer vi på Gefion elevernes faglige udvikling på flere måder og ikke kun med karakterer. Det gælder om at vælge den mest relevante måde at evaluere på. Og hvordan ved vi, hvad der virker? Det er der faktisk en del forskning, der handler om, herunder et interessant evalueringsforsøg med en overraskende pointe (1). Forsøget skulle undersøge, hvilken form for feedback, der gjorde eleverne dygtigst. En klasse blev inddelt i 4 grupper:

Gruppe A fik kun karakterer for sine opgaver
Gruppe B fik både kommentarer og karakterer (den mest almindelige praksis i dag)
Gruppe C fik kun kommentarer og gode råd
Gruppe D var kontrolgruppe, der slet ingen feedback fik.

Det er interessant at se, at gruppe A med kun karakterer faktisk ikke bliver bedre end dem, der slet ikke får nogen feedback. Det er også interessant at se, at gruppe C med kun kommentarer bliver hele 30 % dygtigere end kontrolgruppen uden feedback. Og det er allermest interessant at se, at gruppe B med både karakterer og feedback faktisk heller ikke bliver dygtigere end kontrolgruppen.

Meget tyder altså på, at god feedback ikke er et tal, men fremadrettet feedback med gode råd. Eleverne tør at sige mere, når de ikke frygter for karakteren, hvis de fejler, men blot koncentrerer sig om at lære. Det tror vi på, at man bliver reelt dygtigere af.
Efterårssemestret er derfor hovedsageligt karakterfrit (2), især for eleverne i 1.g. Det betyder, at eleverne i stedet for karakterer vil få feedback fra læreren og gode fremadrettede råd, både i form af skriftlige kommentarer ved tilbagelevering af opgaver og i form af samtaler med lærerne.

Bedre plads til formativ evaluering
Jo nærmere, vi kommer eksamen, jo mere bruger vi karakterer. Vi skal begge dele i gymnasiet – men med det karakterfri efterår vil vi give den formative evaluering bedre plads. Vores 1.g-klasser deltager i et forsøg i regi af Undervisningsministeriet, hvor de er delt op, så syv af de femten klasser hovedsageligt først får karakterer ved årets afslutning, og de resterende otte klasser får standpunktskarakterer i foråret og årskarakterer ved årets afslutning. Det betyder, at vi evaluerer efter nedenstående plan:

Skema der viser hvordan der evalueres på de forskellige årgange

På Gefion er vi optaget af at give alle elever de bedste muligheder for at blive dygtigere. Vi glæder os over, at vi i de syv år, skolen har eksisteret, har forbedret skolens samlede gennemsnit med næsten en hel karakter (fra 6,8 til 7,7), så vi nu ligger over landsgennemsnittet, og at vi har en positiv løfteevne – at vi sammenlignet med skoler med en elevgruppe med tilsvarende baggrund klarer os signifikant bedre.

Det er en udvikling, vi gerne vil holde fast i og styrke. Derfor arbejder vi med formativ feedback. Vi ved samtidig, at elever ofte meget gerne vil have en karakter. Vi ved bare, at det for mange ikke virker, mens man er midt i læreprocessen. Længere henne i forløbet – og i så tilpas tid, at man kan nå at reagere og tale med sin lærer – er karakterer derimod en god, præcis og enkel måde at evaluere på, og det fortsætter vi med i alle fag og klasser.

Kort sagt vil vi gerne prøve at give dem de bedste muligheder for at vokse og blive dygtigere. Det er nemlig det, vi er til for.

Birgitte Vedersø
Rektor