Gå til hovedindhold

Rektors hjørne, december 2018

Unge er langt bedre end deres rygte – og har brug for stærke, fælles værdier

Puttefester. Dyrehavsdruk. Hævnporno. Og nu senest også fødselsdagstæsk. Medierne flyder over med historier om unge, der opfører sig dumt, udsætter sig selv eller andre for fare og bare generelt mangler helt almindelige normer for ordentlig opførsel og hensynsfuld omgang med hinanden.

Generation Fornuftig

Det må da være lidt af et mareridt at være rektor på et gymnasium i dag, er der af og til mennesker, der siger til mig. De unge er jo helt umulige! Det korte svar er, at intet kunne være mere forkert. Jeg kender de unge på Gefion som nærmest det stik modsatte. Den generation, der går i gymnasiet lige nu, bliver ikke uden grund kaldt Generation Fornuftig. Det er unge, der passer deres skole, viser stort ansvar over for sig selv og deres venner og klasse og i det hele taget bekymrer sig om verden og fremtiden. De efterspørger voksne med klare værdier og vil gerne diskutere dem.
Tendensen i USA er endnu tydeligere end herhjemme. De amerikanske unge, Generation Smartphone, er mindre sammen med deres venner, begynder at køre bil senere, dater mindre, har seksuel debut senere. De får mindre søvn og har større tendens til ensomhed end tidligere generationer. Ikke alt kan overføres til danske forhold, men noget kan, viser statistikkerne:
  • Danske unge gennemfører i højere grad end før deres ungdomsuddannelse
  • De pjækker mindre og er målrettede og stræbsomme
  • De er mere opmærksomme på sundhed og drikker mindre (selv om danske unge stadig drikker mere end unge i andre lande)
  • De vælger de uddannelser, der er jobs i
Desværre er der også nogle af de negative tendenser, som vi genfinder fra USA. F.eks. oplevelsen af ensomhed, som mange unge kan genkende. Det gælder også oplevelsen af at være presset til at skulle performe perfekt på mange arenaer, både i skolen, blandt vennerne, i sport – ja, jeg har endda hørt unge tale om vigtigheden af allerede i gymnasiet at få et fritidsjob, der ser godt ud på cv’et.
Måske ligger der her noget af forklaringen på, hvad der sker, når kæden hopper helt af, og vi får episoder som dem, medierne elsker at berette om, hvor nogle unge slår helt almindelige normer for fornuft og anstændig opførsel fra. Måske er det historien om en generation, der lejlighedsvis reagerer på oplevelsen af pres med et modpres.

Tydelige voksne med tydelige værdier

Betyder det så, at vi som skole og forældre skal lade de unge være? Tværtimod. Uanset årsagen skal vi ikke acceptere adfærd, der viser mangel på respekt for andre mennesker, er ekskluderende, er voldelig eller er skadelig. Vi skal derimod være tydelige i vores værdier om respekt for hinanden og ansvar for egne handlinger hver dag og i det daglige. Det er fundamentet for demokrati. Og så skal vi lære de unge, at man altid skal gøre sig umage, men at perfektion ikke findes. At det uperfekte er både ok og nogle gange lidt sjovere.
På Gefion tror vi på vigtigheden af rummelighed og plads til forskellighed. Det præger omgangsformen på skolen, og det giver et miljø, man kan fejle og vokse i. Vi er dog samtidig meget konsekvente, hvis vi oplever, at vores værdier om respekt og tolerance krænkes. Her griber vi ind og sanktionerer eleverne.
Jeg tror på, at dette har medvirket til, at vi på Gefion ikke har haft hverken puttemiddage eller fødselsdagstæsk. Det vil vi gerne blive ved med. Og det kan vi allerbedst, hvis skole og forældre hjælpes ad med det. Lad os hjælpe de unge væk fra at tro, at de skal være perfekte i alle livets forhold, men i stedet acceptere og respektere sig selv og alle andre. Det mindsker ensomheden og skaber trivsel, og de unge fortjener det – for de er så meget bedre end deres medieskabte rygte.