Rektors hjørne

Karakterfrit efterår - vi koncentrerer os om at lære

Et nyt skoleår er gået i gang, og eleverne møder med de bedste intentioner om at få gode resultater med sig. Skolen har de samme intentioner for eleverne, så det gælder om at vælge en vej, der faktisk virker.

Og hvordan ved vi, hvad der virker? Det er der faktisk megen forskning, der handler om. Den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie har med et meget stort metastudie sammenholdt forskningsresultater om læring fra hele verden, og hans resultater tyder på, at den gode relation mellem lærer og elev med respons af læreren (kommentarer og gode råd snarere end karakterer) har stor effekt på elevernes læring.

 

Karakterer og kommentarer – hvad virker?
Et andet evalueringsforsøg havde desuden en interessant pointe. Forsøget skulle undersøge, hvilken form for feedback, der gjorde eleverne dygtigst (se henvisning til artikel om forsøget i infoboksen til højre). En klasse blev inddelt i 4 grupper:

Gruppe A fik kun karakterer for sine opgaver

Gruppe B fik både kommentarer og karakterer (den mest almindelige praksis i dag)

Gruppe C fik kun kommentarer og gode råd

Gruppe D var kontrolgruppe, der slet ingen feedback fik.

Det er interessant at se, at gruppe A med kun karakterer faktisk ikke bliver bedre end dem, der slet ikke får nogen feedback. Det er også interessant at se, at gruppe C med kun kommentarer bliver hele 30 % dygtigere end kontrolgruppen uden feedback. Og det er allermest interessant at se, at gruppe B med både karakterer og feedback faktisk heller ikke bliver dygtigere end kontrolgruppen.

 

God feedback er fremadrettet
Meget tyder altså på, at god feedback ikke er et tal, men fremadrettet feedback med gode råd. Den viden har vi siden sidste skoleår brugt på forsøgsbasis i en del klasser og med stor succes. Eleverne tør at sige mere, når de ikke frygter for karakteren, hvis de fejler, men blot koncentrerer sig om at lære. Det tror vi på, at man bliver reelt dygtigere af.

Vi har derfor i år udvidet projektet, så hele efterårssemestret er karakterfrit for alle årgange (dog undtaget AP- og NV-prøverne i 1.g og generalprøven i AT i 3.g). Det betyder, at eleverne i stedet for karakterer vil få feedback fra læreren og gode fremadrettede råd, både i form af skriftlige kommentarer ved tilbagelevering af opgaver og i form af samtaler med lærerne. Evalueringen bliver på denne måde formativ og fremadrettet frem for summativ, som karaktergivning er. 

Vi skal begge dele i gymnasiet – men med det karakterfri efterår vil vi give den formative evaluering bedre plads. I forårssemestret indføres karakteren så gradvis. Der skal jf. lovgivningen gives en standpunktskarakter en gang årligt i gymnasiet, så den får eleverne i januar – og herefter kommer der gradvist karakterer i afleveringer også.

 

Positiv udvikling på Gefion
På Gefion er vi optaget af at give alle elever de bedste muligheder for at blive dygtigere. Vi glæder os over, at vi i de seks år, skolen har eksisteret, har forbedret skolens samlede gennemsnit med næsten en hel karakter (fra 6,8 til 7,6), så vi nu ligger over landsgennemsnittet, og at vi har en positiv løfteevne – at vi sammenlignet med skoler med en elevgruppe med tilsvarende baggrund klarer os signifikant bedre.

Det er en udvikling, vi gerne vil holde fast i og styrke. Derfor arbejder vi med formativ evaluering. Vi ved samtidig, at elever ofte meget gerne vil have en karakter. Vi ved bare, at det ikke virker, mens man er midt i læreprocessen. Til slut i forløbet (årskarakter) er det derimod en god, præcis og enkel måde at evaluere på, og det fortsætter vi med i alle fag og klasser.

Karakterer skal eleverne nok få til slut – vi vil bare gerne prøve at give dem de bedste muligheder for at vokse og blive dygtigere. Det er nemlig det, vi er til for.

Birgitte Vedersø, rektor