Rektors hjørne

Drukfest i Dyrehaven - hvorfor griber skolen ikke ind?

Sådan lød debatoverskriften efter sidste fredag, hvor københavnske gymnasieelever og andre unge var samlet i Dyrehaven for at fejre skolestart.

Traditionen for denne skovtur er lang. Det er Skov- og Naturstyrelsens efterfølgende klager over de unges manglende oprydning desværre også, og med de billeder man kan se af Ulvedalene efter de unges besøg, forstår man godt klagerne.

Vores alkoholpolitik

I år har festen for alvor udviklet sig i uheldig retning. En større gruppe unge fik alt for meget at drikke, efterfølgende måtte hospitalsbehandles og måske endda var i livsfare. I pressen har sagen fået stor bevågenhed, og alle involverede – de unge selv, forældrene og skolen – opfordres fra forskelligt hold til at gribe ind og gøre noget ved problemet.

Gefion havde pga. sen skolestart i år ikke mange elever involveret, men vi vil gerne medvirke til at løse problemet. Vi har et ansvar for at drøfte fornuftige alkoholvaner med de unge lige som alle voksne rundt om unge mennesker har, og det påtager vi os.

Vi vil takke ja til det tilbud om fællestimer om alkoholforgiftning, som Herlev Hospital efter fredagens indlæggelser vil tilbyde gymnasierne. Og vi vil selv sætte en fornuftig alkoholkultur på dagsordenen med de unge. Vores alkoholpolitik er udtryk for det samme.

Ikke et Gefion-arrangement

Det er samtidig vigtigt at understrege, at drukfesten i Dyrehaven er et arrangement, som skolen slet ikke er involveret i. Den er et elevinitiativ i fritiden på linje med vinterferier til Prag eller Val Thorens, som ikke annonceres på skolen, og som vi derfor ingen indflydelse har på.

Jeg har derfor på det allerførste forældremøde for kommende 1.g-elever forud for skolestart i juni måned allerede oplyst til forældrene, at skolen ikke tager ansvar for, hvad der foregår i Dyrehaven. Jeg har opfordret forældrene til at tale med deres børn om festen og om oprydning. Fremover vil vi fra skolens side fraråde eleverne at deltage.

Skal Gefion involvere sig i drukfesten?

Når nu der viser sig så store problemer med druk og manglende oprydning, kunne skolen så ikke involvere sig i arrangementet, kunne man spørge; sende lærere med derud og holde lidt opsyn?

Til det mener jeg, at svaret er nej. Skolen vil nødigt deltage i og dermed blåstemple et arrangement, hvis formål nok er at blive rystet sammen, hvilket er i fin forlængelse af, hvad vi i øvrigt satser på omkring skolestart, men som også har udviklet sig til en meget stor fest med ret ukontrolleret indtag af alkohol.

Vi laver introaktiviteter og fester med eleverne, fordi vi ved, at god trivsel og gode relationer til kammerater, også på tværs af klasser, giver øget glæde ved at gå i skole. Det giver dermed bedre muligheder for, at vores elever udvikler sig fagligt.

Trygge festrammer

Når Gefions elever fester i skoleregi, er der vagter, lærere og ledere til stede, som sørger for trygge rammer. Som forældre skal man også kunne være tryg ved at sende de unge til fest i skoleregi. Vi taler med de unge (og det er i øvrigt både meget hyggeligt og meget festligt) og kan gribe ind, hvis det en sjælden gang skulle blive nødvendigt at få en overrislet elev hjem i seng.

Denne tryghed kan vi ikke give ved arrangementet i Dyrehaven, og vi bakker derfor ikke op om det.

Vores unge skal have en god og sjov gymnasietid, også med fest og glade dage. Ansvaret for, at det foregår på en god måde, er fælles for forældre og skole.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at skabe gode rammer for at lade de unge lære og udvikle sig, også med sociale aktiviteter. Den ambition er for både elever, forældre og skole god at starte det nye skoleår på, så lad os hjælpes ad – ansvaret er fælles.

 

Birgitte Vedersø, rektor