Rektors hjørne

02? 12? Eller bare i gang med at lære?

Synlig læring og feedback

Et nyt skoleår er gået i gang og ligger foran os, ubrugt og fuldt af gode hensigter, både fra elev- og lærerside. Den gode energi vil vi gerne holde fast i. Skolens lærere har for nylig været af sted på Gefion sommeruniversitet, hvor vi i år havde nyere teorier om synlig læring og feedback på dagsordenen. Lærerne blev bl.a. præsenteret for nyere lærings-forskning. Den peger på, at måden, elever får feedback på, har afgørende betydning for deres læringsudbytte. Den mest almindelige måde at give feedback på er at give karakterer. Metoden - et tal - er simpel og letforståelig, men bliver eleverne faktisk dygtigere af at få oplyst sådan et tal, mens de er midt i en læreproces?

Et evalueringsforsøg gennemført af en læringsforsker havde en interessant pointe. Forsøget skulle undersøge, hvilken form for feedback, der gjorde eleverne dygtigst. En klasse blev inddelt i fire grupper.

 

Gruppe A fik kun karakterer for sine opgaver

Gruppe B fik både kommentarer og karakterer (hvilket nok er den mest almindelige praksis i gymnasiet i dag)

Gruppe C fik kun kommentarer og gode råd

Gruppe D var kontrolgruppe, der slet ingen feedback fik

 

Det er interessant at se, at gruppe A med kun karakterer faktisk ikke bliver bedre end dem, der slet ingen feedback får. Det er også interessant at se, at gruppe C med kun kommentarer bliver hele 30 % dygtigere end kontrolgruppen uden feedback. Og det er allermest interessant at se, at gruppe B med både karakterer og feedback faktisk heller ikke bliver dygtigere end kontrolgruppen.

 

Støtter elevens læreproces

Meget tyder altså på, at god feedback ikke er et tal, men fremadrettet feedback med gode råd til forbedring, som gruppe C. Eleven, der får en karakter, oplever indirekte sig selv som rubriceret i en bestemt kasse i stedet for en elev, der er i færd med at lære og udvikle sig. Den viden vil vi gerne bruge aktivt på Gefion, og der er derfor en del lærere, som især i de nye 1. g-klasser vil arbejde med fremadrettet feedback eller formativ evaluering, som det også kaldes. Det betyder, at eleverne ikke i samme omfang vil få løbende karakterer for deres arbejde – nogle vil først få en karakter, når vi kommer frem til sommerferien, og årskarakteren skal gives.

På Gefion er vi meget optaget af at give alle elever de bedste muligheder for at blive dygtigere. Det kan vi konkret måle på. Vi glæder os over, at vi i de fem år, skolen har eksisteret, har forbedret skolens samlede gennemsnit med en halv karakter. Dermed ligger vi nu over landsgennemsnittet. Vi glæder os også over, at vi samlet set har en positiv løfteevne: at vi sammenlignet med skoler med en elevgruppe med tilsvarende baggrund klarer os signifikant bedre. Det er en udvikling, vi gerne vil holde fast i og styrke. Derfor arbejder vi i mange klasser med formativ evaluering.

Vi ved samtidig, at elever ofte meget gerne vil have en karakter. Vi ved bare, at det ikke virker, mens man er midt i læreprocessen. Til slut i forløbet (årskarakter) er det derimod en god, præcis og enkel måde at evaluere på, og det fortsætter vi med i alle fag og klasser. Eleverne vil også ved en snak med læreren altid kunne få et præcist billede af, hvordan vedkommende klarer sig.

 

1. g'ere får feedback - (også) uden karakterer

Alle elever i 1.g vil i et eller flere fag få feedback uden karakterer i en kortere eller længere periode. Forældre og elever får direkte besked fra læreren/lærerne om det. Jeg vil opfordre til, at forældre i disse tilfælde bakker op om den evalueringsform, hvor feedback primært sker gennem gode råd og kommentarer. Karakterer skal eleverne nok få til slut. Vi vil bare gerne prøve at give dem de bedste muligheder for at vokse og blive dygtigere. Det er nemlig det, vi er til for. Og det er vi alle klar til lige nu, ved indgangen til et nyt skoleår med alle de gode forsætter!