Gefion Gymnasiums rejselegat til studieophold i udlandet

Ved Gefion Gymnasium er der en række legater, som har en lang historie og hver sit eget formål. Langt de fleste uddeles ved dimissionen blandt årets studenter, men et enkelt legat kan søges.

Hvis du er tidligere elev ved Gefion Gymnasium (eller Metropolitanskolen eller Østre Borgerdyd) og som led i din videre uddannelse skal på studieophold i udlandet, modtager skolen i forlængelse af vores ambition om at skabe interkulturelt kompetente studenter gerne din ansøgning om støtte gennem Gefion Gymnasiums rejselegat. Legatportionerne afhænger af den ansøgendes økonomiske situation og af studieopholdets destination, leveomkostninger etc.

Sidste rejselegat uddeles i juni 2019

Vi uddeler Gefions rejselegat for sidste gang i juni 2019. Herefter ophører legatet og kan ikke ansøges længere.