Regler for foto og video på skolen

Billeder af Gefion
For at vise omverdenen og vores elever hvilken skole vi er, og hvad vi laver, tager vi (ansatte, udvalgte elever på Gefion Gymnasium og eksterne fotografer) billeder og laver video af visse skoleaktiviteter i løbet af skoleåret. Det kan fx være af

  • en undervisningssituation
  • sportsarrangementer
  • fastelavn
  • en Gefionsamling
  • studenternes dimission

Vi tager naturligvis altid billeder og laver video med respekt for de afbildede eller medvirkende elever.

Se dig selv
Vi bruger materialet her på vores hjemmeside gefion-gym.dk, i trykt materiale som vores studieretningshæfte eller plakater, på vores interne elektroniske opslagstavle (vores storskærme) og på Gefion Gymnasiums sociale medier. Vores elever og lærere plejer at synes, det er sjovt at se sig selv som del af Gefions ansigt.

Ønsker du ikke at blive fotograferet
Ønsker du ikke at optræde eksternt på portrætbilleder/som portræt i en video, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer som billedets eller videoens direkte fokus, skal du udfylde og underskrive vores foto-/videoblanket, hvis du er 15 år eller derover. Er du under 15, skal din værge (typisk dine forældre) udfylde blanketten for elever under 15 år. Du skal aflevere den hos Gefions kommunikationsmedarbejder.

Du kan også altid i situationen frabede dig at få taget et portrætbillede eller være portræt i en video. Hvis du ikke har udfyldt foto-/videoblanketten og ser et portrætbillede/-video af dig fx på vores hjemmeside, kan du altid bede Gefions kommunikationsmedarbejder om at slette billedet eller videoen.