1.g'ernes nye klasser

Studieretningsvalget er overstået, og heldigvis fik langt de fleste elever – omkring 95 % – opfyldt deres førsteprioritet. Ca. 20 elever fik i stedet deres andenprioritet, og mange af dem kan heldigvis få deres fagønsker opfyldt via valgfag.

De nye klasser skal nu lære hinanden og deres nye lærere at kende. De skal bl.a. sammen med Verdens bedste nyheder have temadag om FN’s 17 verdensmål og vælge klassens eget mål. De skal også have en klassens dag – og på hyttetur.

Fortsat mangfoldighed på Gefion
Vi er glade for, at det er lykkedes at få oprettet en bred vifte af studieretninger med mange slags profiler, så skolen fortsat har tilbud til mange forskellige typer af elever og kan bevare en bred faglighed.

Klassedannelsen ser således ud:
1a: Spansk A – engelsk A – latin c
1c: Billedkunst A – samfundsfag A – engelsk a
1ek: Græsk A – latin A + musik A – matematik A (papegøjeklasse)
1h: Samfundsfag A – engelsk A
1j: Samfundsfag A – engelsk A
1l: Samfundsfag A – engelsk A (Indiensklasse)
1m: Samfundsfag A – engelsk A
1n: Samfundsfag A – engelsk A
1o: Samfundsfag A – engelsk A
1p: Samfundsfag A – Matematik A
1s: Bioteknologi A – matematik A - fysik B
1t: Bioteknologi A – matematik A - fysik
1vz: Matematik A – fysik A – kemi B + geovidenskab A – matematik A – kemi B
(papegøjeklasse)
1x: Biologi A – kemi B
1y: Matemaik A – fysik B – kemi B

Fordeling på fakulteter
På Gefion ligner elevernes valg af studieretning de foregående års. Sammenlignet med tidligere år ser fordelingen på hovedområde/fakultet således ud:

2010-2011 (12 klasser i alt)
Naturvidenskab: 3,5 (29 %)     
Samfundsvidenskab: 5,5 (46 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 3 (25 %)

2011-2012 (12 klasser)
Naturvidenskab: 4 (33 %)     
Samfundsvidenskab: 5,5 (46 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 2,5 (21 %)

2012-2013 (13 klasser)
Naturvidenskab: 4,5 (35 %)     
Samfundsvidenskab: 5,5 (42 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 3 (23 %)

2013-2014 (14 klasser)
Naturvidenskab: 4 (29 %)     
Samfundsvidenskab: 6 (43 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 4 (29 %)

2014-2015 (14 klasser)
Naturvidenskab: 4,5 (32 %)
Samfundsvidenskab: 6,5 (46 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 3 (21 %)

2015-2016 (14 klasser)
Naturvidenskab: 4 (29 %)
Samfundsvidenskab: 7 (50 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 3 (21 %)

2016-2017 (15 klasser)
Naturvidenskab: 5,5 (37 %)
Samfundsvidenskab: 7 (47 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 2,5 (17 %)

2017-2018 (15 klasser)
Naturvidenskab: 5,5 (37 %)
Samfundsvidenskab: 7 (47 %)     
Sprogligt/kunstnerisk: 3 (20 %)