Når du er censor på Gefion, forholdsregler ift. Covid- 19

Forholdsregler ift. Covid-19

 

Der forefindes stationer med sprit på alle gange, ved alle toiletter, på lærerværelset, kontoret/receptionen mv. Der foretages ekstra rengøring, afspritning af dørhåndtag mv. i løbet af dagen.

 

I hvert eksamenslokale vil der stå håndsprit til almindelig afspritning samt til afspritning af borde mv. mellem eksaminationer. Det anbefales, at lærer og censor lufter hyppigt ud i lokalet