KU2 - Musik A, Matematik A

Musik kan opfattes som et matematisk system af toner og overtoner. På denne studieretning veksler undervisningen mellem teori og praksis: Du kommer til at opleve og analysere, men også til at lære at tænke og handle kreativt, at samarbejde og udfolde dig i flere forskellige musikalske genrer. I matematik arbejder vi blandt andet med at skabe sammenhænge i datamateriale fra virkeligheden. I samarbejde mellem musik, matematik og de naturvidenskabelige fag arbejder vi med de teknologiske aspekter af musik, fx analyse af instrumenternes bygning og klang, indspilningsteknik og musikproduktion på computer.

Du kommer til at læse og skrive noder, arrangere musik til fremførelse, arbejde med forskellige instrumenter – og din egen krop og stemme. Du vil også møde professionelle kunstnere, fx ved jazzkoncerter eller generalprøver hos symfoniorkestre. Uden for skoletiden er det muligt at deltage i frivillig musik i form af band, kor og musical.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Kulturforståelse og kulturhistorie: Du får et overblik over musikkens historie og ser på udvalgte genrer og epoker, fx renæssance, romantik, soul, techno og filmmusik
  • Hvad siger berømte musikere som Mozart og Beatles os i dag – og hvorfor?
  • Værk, teori og opførelse: Hvilke virkemidler bruger vi til at udtrykke bestemte følelser? 
  • Hvordan komponeres og skabes sange typisk formmæssigt og instrumentalt?
  • Hvordan fortolker man store musikværker?

 

 Læs mere om mulige videregående uddannelser og job på ug.dk/vaerktoej/adgangskortet.