Mentorordning på GefionGefion Gymnasium har etableret en mentorordning for elever, som i en periode af deres gymnasieuddannelse har brug for lidt ekstra støtte, samtaler eller sparring omkring, hvordan de indretter deres skoletilværelse.

Det kan for eksempel være, hvis man på et tidspunkt i sin gymnasietid oplever nogle udfordringer derhjemme eller i skolen. Så kan det indimellem være en hjælp at snakke med et voksent menneske om, hvordan man kan tackle udfordringerne og komme godt videre.

Et par måneder eller mere
Mentorforløbet kan strække sig over et par måneder eller en længere periode af elevens gymnasieuddannelse. 

Elev og mentor aftaler selv møderne, det kan fx være en gang om måneden. Det er helt op til mentor og elev, hvis man ønsker at aftale kortere eller længere intervaller mellem møderne.

En gang om året inviterer Gefion Gymnasium til et fyraftensmøde for mentorer, hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer med de andre mentorer og spise en god middag sammen.