Gå til hovedindhold

Samf2 – Samfundsfag A, Matematik A

På denne studieretning kan du være med til at modellere og forstå samfundsudviklingen baseret på matematisk metode og samfundsfaglig viden om prioritering af knappe ressourcer.

Studieretningen vil sætte dig i stand til at arbejde systematisk og kritisk med de data, der ligger til grund for økonomiske og politiske beslutninger og finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger, som
ulighed og økonomisk krise. I studieretningen kommer du bl.a. til at arbejde med national, regional og international politik samt økonomi og sociologi. Du kommer desuden til at lave matematiske beregninger og lære at forholde dig kritisk til dem.

En særlig retning af denne studieretning har fokus på digitalisering og teknologiforståelse og de udfordringer og muligheder, som kunstig intelligens giver samfundet. Her har du Informatik B som naturvidenskabeligt fag.

På denne studieretning er studierejserne som
udgangspunkt bæredygtige (uden fly).

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Hvilke data ligger til grund for politiske beslutninger, og hvordan kan man undersøge vælgeradfærd vha. af statistik?
  • Hvordan påvirker de digitaliseredemedier vælgernes holdningsdannelse?
  • Kvalitative og kvantitative undersøgelser og analyser
  • Internationale økonomiske udviklingsprocesser og internationale politiske konflikter
  • Hvordan kan vi forstå menneskets adfærd i det senmoderne samfund ud fra en sociologisk analyse af individernes valg og en matematisk analyse af spørgeskemaundersøgelser
  • Hvorfor kører mange fx i biler, der forurener?
  • Hvorfor er danskerne et af de lykkeligste folk i verden? Kan man måle lykke?

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Prikskema til studieretningen Samfundsfag A Matematik AKlik for større billede.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.