Gå til hovedindhold

Samf1 – Samfundsfag A, Engelsk A

Med udgangspunkt i studieretningsfagene kommer du til at arbejde med det engelske sprog, litterære værker og medier samt politik, økonomi, sociologi og international politik. Hovedvægten er på engelsksprogede områder som Storbritannien og USA, men også andre lande vil være en del af undervisningen som fx Sydafrika, Irland og Australien.


I Samfundsfag A vil vi arbejde med politik, sociologi og økonomi i Danmark, international politik og EU. I Engelsk A arbejder vi intensivt med skriftlig og mundtlig formidling med henblik på at beherske et engelsk, som viser en høj grad af sproglig korrekthed, variation i ordforråd samt sammenhæng.

Klasser i denne studieretning har mulighed for at deltage i Folkemødet på Bornholm og Ungdommens Folkemøde i Søndermarken. Der kan også være besøg på Christiansborg eller forskellige tænketanke og forskningsinstitutioner samt forskere på universiteterne i Aarhus, Aalborg og København.

Du kommer fx til at arbejde med

• Globale og internationale problemstillinger, fx klima, flygtninge, globalisering
• Engelsk og amerikansk sprog, kultur, politik og samfund: Hvorfor er USA i dag så
splittet et land? Hvorfor vokser uligheden i UK?
• Klassisk og moderne litteratur, inkl. værker af Shakespeare og andre betydelige
engelsksprogede forfattere
• Analyse af non-fiktion genrer, fx artikler, TED-talks, politiske taler, dokumentarfilm
• Diskussion af aktuelle problemstillinger på et fagligt engelsk
• Dansk politik
• Velfærdsstaten

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.