Gå til hovedindhold

Kunst1 - Musik A, Engelsk A

Musik og engelsk er begge sprog, der går på tværs af grænser og åbner op for verden omkring os – på hver deres måde. I denne studieretning veksler undervisningen i musik og engelsk mellem teori og praksis på tværs af fagene. Du lærer at analysere, men også at tænke og handle kreativt, at samarbejde og at arbejde med flere forskellige musikalske og engelskfaglige genrer.

I studieretningsfaget musik kommer du til at læse og skrive noder, arrangere musik til fremførelse og arbejde med forskellige instrumenter, også din egen krop og stemme. Du kommer til at møde professionelle kunstnere fx ved sangskriverworkshops eller koncerter.

I engelsk A arbejder vi med sproget, litteraturen, forskellige kulturer og samfundsforhold gennem analyser og debatter. Vi arbejder desuden intensivt med skriftlig og mundtlig formidling med henblik på at beherske et engelsk, som viser en høj grad af sproglig korrekthed, variation i ordforråd samt sammenhæng. Din nye viden kommer til at give ekstra meget mening på en studietur i 2. g, hvor enten musik eller engelsk vil spille en stor rolle.

Du kommer fx til at arbejde med

● Musik og litteratur fra Beethoven til Beyoncé, fra Shakespeare til Steinbeck
● Engelsk og amerikansk sprog, kultur, politik og samfund
● Musikkens stiltræk og historie gennem udvalgte genrer og epoker, fx wienerklassik, romantik, soul, techno og filmmusik
● Sproget i musikken og musikken i sproget
● At analysere store musikværker
● At fortolke litterære værker som fx “Hamlet”, “Of Mice and Men” og “Animal Farm”
● Hvordan vi arrangerer, synger og spiller populære numre i egne versioner
● Hvordan man skriver en sangtekst på engelsk, som er lige i øjet
● Hvordan vi bedst kan få indspillet et nummer, så det lyder godt

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Skema over fag for kunstnerisk studieretning 1
Klik for større skema.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.