Gå til hovedindhold

Nat2 – Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Bioteknologi er et område i vækst. Bioteknologi er et fag, der kombinerer fagene kemi og biologi i et anvendelsesorienteret sigte. Her beskæftiger man sig med udvikling og produktion af organismer, celler og kemiske forbindelser til sygdomsbekæmpelse, miljøforbedring, energiproduktion og industriel produktion.

I studieretningsfagene kommer du til at udføre en lang række øvelser og eksperimenter, arbejde med matematiske modeller, fx som redskaber til at beskrive biologiske og kemiske måleresultater, arbejde med statistiske test af fx lægemidler og lære at arbejde kritisk med naturvidenskabelig metode. Undervejs tager vi på ekskursioner og studierejser både i naturen og til forskningsinstitutioner og virksomheder i Danmark og udlandet.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Hvad er en genetisk sygdom, hvordan diagnosticeres de – og hvordan finder man en behandling?
  • Hvordan fremstilles lægemidler?
  • Hvad indeholder fødevarer, og hvordan kan fødevareproduktionen øges?
  • Hvad er stamceller, og hvad kan de anvendes til?
  • Hvad er genetisk modificerede organismer, og hvilke fordele og risici er der ved at anvende dem?
  • Hvordan virker nervesystemet, og hvordan behandles sygdomme i hjernen?
  • Hvordan bekæmper immunforsvaret sygdomme, og hvordan virker vacciner?

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Skema med oversigt over fag i NV2

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.