Gå til hovedindhold

Nat1 – Biologi A, Kemi B

Her får du viden om, hvordan kroppen fungerer og det omgivende miljø, så du bliver i stand til ikke blot at forstå, men også bidrage kvalificeret til den aktuelle debat om blandt andet befolkningens sundhed og globale miljømæssige udfordringer og løsninger.

I studieretningsfagene kommer du til at udføre en lang række eksperimenter, lære at arbejde med moderne biologisk og kemisk udstyr og at forholde dig kritisk til naturvidenskabelig metode. Undervejs tager vi på ekskursioner og studierejser ud i naturen i Danmark og udlandet.

Du kommer bl.a. til at arbejde med

  • Hvad er sundhed, og hvorfor bliver vi syge?
  • Hvilken betydning har kosten for sundheden?
  • Hvad er forskellen på kloning og gensplejsning og er det farligt?
  • Hvordan behandler vi sygdomme, og hvordan fremstilles lægemidler?
  • Hvad sker der med det, du hælder i kloakken?
  • Hvad kan vi gøre for at mindske CO2-udslip?
  • Hvordan udnyttes mikroorganismer til fremstilling af alkohol?

Studieretningens fag

I skemaet herunder kan du se, hvilke fag du skal have på hvilket niveau i løbet af uddannelses tre år.

Skema med oversigt over fag i NV1
Klik for større skema.

Adgangskortet og Retningsviseren

Du kan afprøve studieretningerne i Adgangskortet på ug.dk/adgangskortet og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. Og i Retningsviseren på ug.dk/retningsviseren kan du undersøge dine uddannelsesmuligheder ved at matche dine egne interesser med uddannelser.