Jubilar


Er du jubilar fra Metropolitanskolen, Østre Borgerdyd eller Gefion Gymnasium?

Gefion Gymnasium blev grundlagt i 2010 gennem sammenlægningen af de to københavnske gymnasier Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd. Derfor byder vi en gang om året velkommen til jubilarer fra både Metropolitanskolen, Østre Borgerdyd og Gefion Gymnasium.

Vi ser frem til at se jer!