Forældremøder for 1.g'erne

Vi holder fyraftens-forældremøder for elever og forældre i 1g på Gefion Gymnasium på følgende dage:

Tirsdag den 9. jan. kl. 17 er der forældremøder for 1a, 1c, 1ek, 1h og 1j
Onsdag den 10. jan. kl. 17 er der forældremøder for 1l, 1m, 1n, 1o og 1p
Torsdag den 11. jan. kl. 17 er der forældremøder for 1s, 1t, 1vz, 1x og 1y

Eleverne er efter et par måneder i de nye klasser kommet godt i gang med studieretningsforløbet, og på møderne vil teamlærerne præsentere studieretningens
indhold, gennemgå vilkårene og processen omkring valg af studierejser samt kort drøfte klassens trivsel.

Mødet varer ca. en time.

Hovedområdets uddannelsesleder vil under møderne være til stede på skolen. 
Andreas Møller Lange er til stede d. 9. jan. og træffes i lokale 1-17
Grith Fuchs Rasmussen d. 10. jan. i lokale 1-14
Hanne Hansen d. 11. jan. i lokale 1-15.