En opgaveformulering er stillet af dine lærere. Den kan være formuleret som spørgsmål, men ofte vil den være formuleret som ”ordrer” (”Der ønskes en redegørelse for…” eller ”Redegør for…”). Det er vigtigt, at din opgave besvarer (hele) opgaveformuleringen. I SRP laver dine lærere en opgaveformulering til dig.

En problemformulering er et overordnet, komplekst spørgsmål, som du selv stiller til dit emne. Den tager typisk udgangspunkt i en undren, et problem eller et dilemma. For at besvare problemformuleringen laver man underspørgsmål (også kaldet problemstillinger), som er mindre spørgsmål, der besvarer dele af det overordnede spørgsmål.

Problemformuleringen bør være et hv-spørgsmål på det højeste taksonomiske niveau, mens underspørgsmålene ofte er på forskellige taksonomiske niveauer (de behøver ikke at være tre spørgsmål på hvert deres taksonomiske niveau; det kan ligeså godt være fem analyserende og diskuterende spørgsmål, hvis det passer bedre til din problemformulering).

Bag en opgaveformulering ligger der ofte en skjult problemformulering. Den har dine lærere tænkt på, da de skrev din opgaveformulering. Det kan derfor være en god idé at ”se” en problemformulering i opgaveformuleringen.