De taksonomiske niveauer, man typisk bruger, er:

  1. Redegørelse
  2. Analyse
  3. Diskussion / Vurdering. 

Taksonomi i forbindelse med opgaver er at inddele spørgsmål efter hvor meget selvstændigt tankearbejde, der skal bruges for at besvare spørgsmålet.
Det er især de højere taksonomiske niveauer, der giver mulighed for at vise, hvad man kan rent fagligt. En opgave, der kun er redegørende, er ikke særlig god.
Det er især inden for humaniora og samfundsvidenskab, at man benytter de taksonomiske niveauer.