Gefion i tal

Hvor mange elever bliver studenter fra Gefion Gymnasium år for år? 
Hvad er Gefions handleplan i forhold til elevtrivslen? 
Og hvordan sikrer vi kvalitet i undervisningen?
Find svarene på disse og mange andre spørgsmål på denne side.

I venstre spalte finder du desuden publikationen Gefion i tal. I den kan du se udvalgte nøgletal for vores skole. Fx finder du Gefions samlede fraværstal på side 16-17.

Undervisningsmiljøvurdering
Undersøgelsen af elevtrivslen er del af vores undervisningsmiljøvurdering. Når vi har modtaget og bearbejdet resultaterne, kan du finde dem her på siden.

Elevtrivselsundersøgelse 2016
Den samlede elevtrivsel er steget på ét år med 5 point til indeks 75, hvilket vi er særdeles tilfredse med. Vores elever udtrykker øget tilfredshed på en række punkter, men der er også punkter, som vi kan forbedre os på. Læs hele undersøgelsen her

Handleplan
Her kan du læse vores fremadrettede handleplan, som vi har udarbejdet på baggrund af elevtrivselsundersøgelserne.

Elevtrivselsundersøgelse 2012 
Den samlede elevtrivsel er steget på ét år med 5 point til indeks 72, hvilket vi er særdeles tilfredse med. Vores elever udtrykker øget tilfredshed på en række punkter, men også punkter, som vi kan forbedre os på. Læs hele undersøgelsen her

Elevtrivselsundersøgelse 2011
Gefion Gymnasiums første elevtrivselsundersøgelse blev foretaget i efteråret 2011. Denne første undersøgelse viste, at vores elever udtrykker tilfredshed på en række punkter, og at der er plads til forbedringer på andre. Du kan læse hele undersøgelsen her. På baggrund af elevtrivselsundersøgelserne udarbejdede vi en fremadrettet handleplan, som du kan læse her

Evaluering og kvalitetsudvikling
Læs mere her om hvordan Gefion sikrer kvalitet i undervisningen, og hvordan skolen sikrer en systematisk og løbende evaluering.

Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2014/2015
Rektors resultatlønskontrakt udstikker sammen med bestyrelsen retningen for Gefion Gymnasium og beskriver indsatsområderne for det kommende skoleår. 

Udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt for 2014/2015 er 97 %. Det betyder, at rektor får 97 % udbetalt af den ramme, der kan indgås resultatløn for. Dette maksimum fremgår af selv resultatlønskontrakten, som du finder i venstre menu her på siden.

Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål i rektors resultatlønskontrakt fremgår af punkt 10 i Referat af bestyrelsesmøde i Gefion Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 10. juni 2015.