ElevrådetElevrådet er et helt centralt element på Gefion. Her kommer eleverne til orde. Alle klasser er repræsenteret med to klasserepræsentanter i elevrådet, som ledes af to elevrådsformænd. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv.

Kontakt til andre skoler
Derudover er rådet med til at tegne skolens ansigt udadtil, for elevrådet arbejder sammen med andre skolers elevråd for at forbedre gymnasielevers vilkår.

Elevrådets bestyrelsemedlemmerne 2015-16
Elevrådsformand: Rosa Lindhardt
Elevrådsformand og skolebestyrelsesmedlem: Martin Thing
Elevrådets kasserer: Mathias Stenberg Andersen
Elevrådsbestyrelses- og skolebestyrelsesmedlem: Marie Borrisholt Grevsen
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Oliver Adelberg
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Jens Jakob Veit
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Aske Staugaard Engholm
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Frida Rask Wolff
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Astrid Elisabeth Fogh
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Augusta Frost Korsgaard
Elevrådsbestyrelsesmedlem: Tyra Møll-Holst