ElevrådetElevrådet er et helt centralt element på Gefion. Her kommer eleverne til orde. Alle klasser er repræsenteret med to klasserepræsentanter i elevrådet, som ledes af to elevrådsformænd. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv.


Kontakt til andre skoler

Derudover er rådet med til at tegne skolens ansigt udadtil, for elevrådet arbejder sammen med andre skolers elevråd for at forbedre gymnasielevers vilkår.


Elevrådets bestyrelsemedlemmer 2017-18
Miriam Asta Heller-Seiffert
Sascha Melika Degn Sajfert

August Bierring Weberg
Clara Dyrbye Hansen
Gustav Utke Kauman
Johanne Larsen Kildesgaard
Klara Løkke Knudsen
Lukas Carl Møller Thessen
Martin Tekeli Brogaard
Nadeen Aiche
Siri Magdalena Morag Kramer Kristensen