ElevrådetElevrådet er et helt centralt element på Gefion. Her kommer eleverne til orde. Alle klasser er repræsenteret med to klasserepræsentanter i elevrådet, som ledes af to elevrådsformænd. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv.


Kontakt til andre skoler

Derudover er rådet med til at tegne skolens ansigt udadtil, for elevrådet arbejder sammen med andre skolers elevråd for at forbedre gymnasielevers vilkår.


Elevrådets bestyrelsemedlemmer 2017-18
Miriam Asta Heller-Seiffert
Sascha Melika Degn Sajfert

Augusta Stig Thulstrup
August Bierring Weberg
Freja Ytting Lambert
Rebecca Møller Alkjær
Simone Rosenkilde
August Kjær
Martin Tekeli Brogaard
Nadeen Aiche
Jakob S. Kjær