ElevrådetElevrådet er et helt centralt element på Gefion. Her kommer eleverne til orde. Alle klasser er repræsenteret med to klasserepræsentanter i elevrådet, som ledes af to elevrådsforpersoner. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv.


Kontakt til andre skoler

Rådet er også med til at tegne skolens ansigt udadtil. Elevrådet arbejder nemlig sammen med andre skolers elevråd for at forbedre gymnasielevers vilkår.


Elevrådets bestyrelsemedlemmer 2019-2020

August Kjær
Augusta Stig Thulstrup

Andreas Blaabjerg-Madsen
Astrid Landbo
Frida Rasmussen
Josefine Dorthea Millnes Lieberkind
Martha Sofie Wallstrøm Hansen
Nadeen Aiche
Osvald Gotthardt Møller
Rosemarie Vita Johannesen
Sonya Yde Dreyer