ElevrådetElevrådet er et helt centralt element på Gefion. Her kommer eleverne til orde. Alle klasser er repræsenteret med to klasserepræsentanter i elevrådet, som ledes af to elevrådsforpersoner. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv.


Kontakt til andre skoler

Rådet er også med til at tegne skolens ansigt udadtil. Elevrådet arbejder nemlig sammen med andre skolers elevråd for at forbedre gymnasielevers vilkår.


Elevrådets bestyrelsemedlemmer 2018-19

August Kjær
Jakob Skyggebjerg Kjær

Augusta Stig Thulstrup
August Bierring Weberg
Andreas Blaabjerg-Madsen
Martin Tekeli Brogaard
Miriam Asta Heller-Seiffert
Nadeen Aiche 
Osvald Gotthardt Møller
Rebecca Møller Alkjær
Rosemarie Vita Johannesen
Sascha Melika Degn Sajfert